Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče, chceme Vám poskytovat kvalitnější informace o výsledcích vzdělávání Vašich dětí, proto mimo klasické žákovské knížky používáme také „elektronickou žákovskou knížku“ jako prostředek komunikace mezi školou a Vámi. V této webově aplikaci budete mít možnost nahlížet do klasifikačních údajů Vašich dětí v jednotlivých předmětech, nahlížet do třídní knihy, kontrolovat docházku a komunikovat s vyučujícími. Postup při navazování této komunikace je z technického hlediska popsán níže. Zahájení komunikace z Vaší strany je organizováno předáním jmen a hesel pro Vás osobně, nebo v zalepené obálce s prosbou o potvrzení. Prosíme Vás tedy o převzetí přiložených údajů, potvrzení přijetí, jejich pečlivé uschování a v neposlední řadě o efektivní využívání.

 

Technické požadavky:

Počítač s připojením k Internetu, tablet nebo chytrý telefon (Smartphone).

 

 

Adresa žákovské knížky na internetu pro přístup rodičů i učitelů.

https://bakaweb.ssob.cz (https://bakaweb.ssob.cz/bakaweb/next/login.aspx)

 

Pro přístup ke školnímu informačnímu systému je možné používat také mobilní aplikaci Bakaláři, která je ke stažení na Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.impire.bakalari.student&hl=cs nebo App Store https://itunes.apple.com/cz/app/bakalari-oficialni-aplikace/id1070211765?mt=8.

Pro použití mobilní aplikace Bakaláři je nutné upravit v nastavení odkaz na:  https://bakaweb.ssob.cz/bakaweb nebo školu vyhledat v seznamu škol.

 

Jméno a heslo.

Své přihlašovací jméno dostanou rodiče, mají tak možnost komunikovat s učiteli, posílat omluvenky a kontrolovat známky.
Přístup ke svým známkám (bez možnosti posílat omluvenky) získají pod svým přihlašovacím účtem i žáci.

 

Co dělat, když zapomenu jméno či heslo?

Zkusit využít funkci "zapomenuté heslo" nebo se obrátit se na třídního učitele. Heslo není vhodné posílat e-mailem, vhodný je telefon, SMS , osobní předání, zalepená obálka.

 

Jak je to s bezpečností?

Server je udržován neustále aktualizovaný, antivir je aktualizován každou hodinu, systém je za firewallem. Úspěšná i neúspěšná přihlášení se logují.Vážení rodiče, máte-li problém s přihlášením do aplikace, můžete zvolit funkci zapomenuté heslo.
Tato funkce umožňuje uživateli pomocí jednoduchého návodu v automaticky generované zprávě na svůj mail zjisti své přihlašovací jméno a zadat si nové heslo.

Předpokladem pro využití funkce zapomenuté heslo je vyplněný mail v modulu Evidence (zadává třídní učitel z údajů od rodiče žáka).

Pokud se i tak nepodaří přihlášení do aplikace, kontaktujte mne na adrese krajicek@ssob.cz, do e-mailu uveďte jméno žáka, třídu a jméno třídního učitele. Na základě registrovaného e-mailu Vám vytvořím nové heslo. Po úspěšném přihlášení můžete heslo změnit v nabídce nástroje, změna hesla.

 

Webdesign: