DĚJEPIS

 

 

Myšlenkové mapy k tématům

1.               Starověké Řecko

2.               Řecko-makedonská nadvláda ve starověku

3.               Egypt

4.               Byzantská říše

5.               Franská říše

6.               Raný středověk - Anglie

7.               Počátky novověku

8.               Evropa v 16. století

9.               Rudolf II.

10.         Renesance

11.         Anglická revoluce v 16. století

12.         Třicetiletá válka

13.         Habsburská monarchie v 17. a 18. století

14.         Francouzská revoluce

15.         Napoleonské války

16.         Osvícenství

17.         Průmyslová revoluce

18.         Feminismus

19.         Revoluční hnutí v 19. století

20.         Krymská válka

21.         Habsburská monarchie v 19. století

22.         První světová válka

 

 

Pracovní listy

 

1.            Pomocné vědy historické

2.            Starověké civilizace - Mezopotamie a Egejská oblast

3.            Starověký Egypt

4.            Starověké Řecko

5.            Starověký Řím

6.            Byzantská říše

7.            Franská říše

8.            Anglie v raném středověku

9.            Francie v raném středověku

10.      Křížové výpravy

11.      Slované v raném středověku - Sámova říše, Rusko

12.      Slované v raném středověku - Velká Morava

13.      Počátky českého státu - Přemyslovci

14.      Český stát za vlády Lucemburků

15.      Kultura období středověku

16.      Pozdní středověk v Evropě - přehled událostí

17.      Počátky novověku

18.      Evropa v 16. století

19.      Nástup Habsburků v Českém království

20.      České stavovské povstání, třicetiletá válka

21.      Evropa v 17. a 18. století - absolutismus ve Francii

22.      Evropa v 17. a 18. století - Anglie

23.      Evropa v 17. a 18. století - Habsburská monarchie

24.      Osvícenství

25.      Velká francouzská revoluce

26.      Americká revoluce - boj za nezávislost amerických osad

27.      Napoleonské války

28.      Revoluce v Evropě 19. století

29.      Habsburská monarchie v 19. století

30.      Vznik průmyslové společnosti

31.      Myšlenkové směry na počátku 19. století

32.      Kolonialismus a imperialismus v 19. století

33.      První světová válka

34.      Svět po 1. světové válce - Versailleská mírová smlouva

35.      Svět mezi válkami - 20. a 30. léta 20. století

 

 

 

 

 

Základní pojmy - přehled:

 

Základní pojmy k tématům pro 1. pololetí

Základní pojmy k tématům pro 2. pololetí

 

 

 

 

Otázky k tématům:

1.   Otázky k tématu pomocné vědy historické

2.   Otázky k tématu říční civilizace - starověk

3.   Otázky k tématu starověké Řecko

4.   Otázky k tématu Byzantská říše

5.   Otázky k tématu Počátky českého státu - Přemyslovci

6.   Otázky k tématu Český stát za vlády Lucemburků

7.   Zkoušení - Francouzská revoluce

8.   Zkoušení - revoluční hnutí v Evropě 19. století

9.   Zkoušení - Kolonialismus a imperialismus

10. Zkoušení - SN a OSN