Dokumenty školy

 

> Koncepce rozvoje školy 2019 – 2023

> Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

> Školní vzdělávací programy

PDF    Školní vzdělávací program OBCHODNÍK, více
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)

PDF    Školní vzdělávací program PRODAVAČ – specialista prodeje, více
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)

PDF    Školní vzdělávací program PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží, více
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)

PDF    Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ, více
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)

PDF    Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ – denní forma vzdělávání, více , dodatek č. 1, dodatek č. 2

PDF    Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ – dálková forma vzdělávání, více, dodatek č. 1, dodatek č. 2
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)

 

> Výroční zprávy   

PDF    Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 (pdf)

PDF    Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 (pdf)

PDF    Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 (pdf)

PDF    Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 (pdf)

PDF    Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 (pdf)

PDF    Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (pdf)

PDF    Výroční zpráva o poskytování informací 2017

PDF    Výroční zpráva o poskytování informací 2016

PDF    Výroční zpráva o poskytování informací 2015

PDF    Výroční zpráva o poskytování informací 2014

> Vzory žádostí

DOC    Žádost o přestup na naši školu (doc)

DOC    Žádost o přestup na naši školu (docx)

DOC    Žádost o změnu oboru/ŠVP (doc)/(pdf)

DOC    žádost o přerušení vzdělávání (doc)

DOC    Žádost o ukončení přerušení vzdělávání (doc)

DOC    Žádost o přijetí do vyššího ročníku (doc)

DOC    Žádost o opakování ročníku (doc)

DOC    Žádost o vystavení duplikátu vysvědčení (adresovat na rakarova@ssob.cz, sekretariat@ssob.cz)

    > Přihlášky

XLS    Přihláška ke vzdělávání pro obor OBCHODNÍK

PDF    Přihláška ke vzdělávání pro obor OBCHODNÍK

XLS    Přihláška ke vzdělávání pro obor PRODAVAČ – specialista prodeje

PDF    Přihláška ke vzdělávání pro obor PRODAVAČ – specialista prodeje

XLS    Přihláška ke vzdělávání pro obor PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží

PDF    Přihláška ke vzdělávání pro obor PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží

XLS    Přihláška ke vzdělávání pro obor OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

PDF    Přihláška ke vzdělávání pro obor OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

XLS    Přihláška ke vzdělávání pro obor PODNIKÁNÍ

PDF    Přihláška ke vzdělávání pro obor PODNIKÁNÍ

PDF    Prihláška k přípravnému kurzu společné části maturitn zkoušky

    > Školní řád

PDF    Školní řád

    > Inspekční zprávy

PDF    Protokol o inspekční činnosti z 22.10.2019 – 31.10.2019

    > GDPR

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová, BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, tel.: 731609403, email: gdpr@bdo.cz

PDF    Oznámení o sběru a zpracování osobních údajů (GDPR) při zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe.

PDF    Informační memorandum

PDF    Souhlas se zpracováním osobních údajů - žák