Dokumenty školy

 

> Koncepce rozvoje školy 2017 – 2020

> Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

> Školní vzdělávací programy

PDF    Školní vzdělávací program OBCHODNÍK, více
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)

PDF    Školní vzdělávací program PRODAVAČ – specialista prodeje, více
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)
PDF    Školní vzdělávací program PRODAVAČ – specialista prodeje motorových vozidel, více
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)
PDF    Školní vzdělávací program PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží, více
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)

PDF    Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ, více
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)

PDF    Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ – denní forma vzdělávání, více
PDF    Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ – dálková forma vzdělávání, více
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)

ZIP    Dodatky k ŠVP

> Výroční zprávy   

PDF    Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 (pdf)

PDF    Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 (pdf)

PDF    Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (pdf)

PDF    Výroční zpráva o poskytování informací 2016

PDF    Výroční zpráva o poskytování informací 2015

PDF    Výroční zpráva o poskytování informací 2014

> Vzory žádostí

DOC     Žádost o přestup na naši školu (doc)

DOC    Žádost o přestup na naši školu (docx)

DOC    Žádost o změnu oboru/ŠVP (doc)/(pdf)

DOC    žádost o přerušení vzdělávání (doc)

DOC    Žádost o ukončení přerušení vzdělávání (doc)

DOC    Žádost o přijetí do vyššího ročníku (doc)

DOC    Žádost o opakování ročníku (doc)

DOC    Žádost o vystavení duplikátu vysvědčení (adresovat na rakarova@ssob.cz, sekretariat@ssob.cz)

    > Přihlášky

XLS    Přihláška ke vzdělávání pro obor OBCHODNÍK

PDF    Přihláška ke vzdělávání pro obor OBCHODNÍK

XLS    Přihláška ke vzdělávání pro obor PRODAVAČ

PDF    Přihláška ke vzdělávání pro obor PRODAVAČ

XLS    Přihláška ke vzdělávání pro obor PRODAVAČ – motorová vozidla

PDF    Přihláška ke vzdělávání pro obor PRODAVAČ – motorová vozidla

XLS    Přihláška ke vzdělávání pro obor OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

PDF    Přihláška ke vzdělávání pro obor OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

XLS    Přihláška ke vzdělávání pro obor PODNIKÁNÍ

PDF    Přihláška ke vzdělávání pro obor PODNIKÁNÍ

PDF    Prihláška k přípravnému kurzu společné části maturitn zkoušky

    > Školní řád

PDF    Školní řád

    > Inspekční zprávy

PDF    Protokol o inspekční činnosti z 2.5.2016 – 4.5.2016

    > Další formuláře

DOC    Souhlas se zpracováním citlivých údajů a s pořízením písemností osobní povahy