Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41 L/01 OBCHODNÍK

čtyřletý obor s maturitní zkouškou
pro všechny zvolené specializace a zaměření (Manažer obchodu, Specialista zahraničního obchodu, Specialista marketingu)
podání přihlášky do 21. června 2019
školní přijímací zkouška 25. června 2019
vstupní pohovor
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení
Tematické okruhy
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf
Druhé kolo bude uzavřeno k 27. června 2019

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ  

nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
dvouleté – denní forma vzdělávání
tříleté – dálková forma vzdělávání  
podání přihlášky do 21. června 2019
Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

Vyhodnocení přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání

Vyhodnocení přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

Tematické okruhy
školní přijímací zkouška 25. června 2019
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

Druhé kolo bude uzavřeno k 27. června 2019

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 21. června 2019
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“
Hodnocení přijímacího řízení
Druhé kolo bude uzavřeno k 27. června 2019
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

 

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje
 

tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 21. června 2019
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“

Hodnocení přijímacího řízení
Druhé kolo bude uzavřeno k 27. června 2019
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží
 

tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 21. června 2019
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“

Hodnocení přijímacího řízení
Druhé kolo bude uzavřeno k 27. června 2019
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

 

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Přijímací zkoušky na obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (obory vzdělání s výučním listem) se nekonají.

Nahlížení do spisu:
26. 6. 2019, 12-15 hod.


Webdesign: