Příspěvková organizace
Střední škola obchodní
se sídlem Belgická 250/29, 120 00 Praha 2
zřízena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011, ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení REDIZO 600 004 864
IČO: 00549185
DIČ: CZ00549185
bankovní spojení: 20237021/0100
IBAN CZ7901000000000020237021
email: sekretariat@ssob.cz
web: ssob.cz

Telefon: 224 257 904
Fax: 224257859
Datová schránka ID: ywitii8

Jméno

funkce

vyučované předměty

kontakt / kancelář / kabinet

foto

Ing. Ivo Krajíček

Ředitel

IKT, INF

krajicek@ssob.cz, reditel@sšob.eu, tel:222521908, linka 14,
kontaktní formulář

 Mgr. Marcela Zavoralová

Zástupce ředitele

M

zavoralova@ssob.cz, tel: 224257904, linka 12 / kancelář zástupců ř., 2. patro

Ing. Stěhulová Vladimíra

Zástupce ředitele

EK,EP,CHP,UP

stehulova@ssob.cz, tel: 224257904, linka 12 / kancelář zástupců ř., 2. patro

Bc. Masaříková Vlasta

Zástupce ředitele, OV

OV

masarikova@ssob.cz, obchodnik@ssob.cz, ov@ssob.cz, tel: 222516515, linka 31 / kabinet UOV, 2. patro

Pánková Barbora

Hospodářka

pankova@ssob.cz, sekretariat@ssob.cz, tel: 224257859, linka 10, 13 / sekretariát ř., 2. patro

Mgr. Anna Gabrielová

Odborný referent, pokladní

gabrielova.a@ssob.cz, sekretariat@ssob.cz, tel: 224257859, linka 11 / sekretariát ř., 2. patro

Rakárová Marie

PAM, mzdová účetní

rakarova@ssob.cz, sekretariat@ssob.cz, tel: 224257859, linka 10, 13 / sekretariát ř., 2. patro

Šmídová Marcela

Hlavní účetní

uctarna@ssob.cz, tel: 224257859, linka 19 / TEU, 3. patro

 

Kancelář školní jídelny

Vedoucí školní jídelny

souobelgicka@seznam.cz, tel: 601 555 354 / kancelář školní jídelny, přízemí

Mgr. Bálek Miloslav Učitel Tv balek@ssob.cz, linka 20 / kab. č. 7, 3. patro

Ing. Barochová Jindřiška

Učitelka

ÚČ,HZ

barochova@ssob.cz, linka č. 21 / kab. č. 6, 3. patro

Ing. Beranová Ivana

Učitelka

AP,OP,PEK,KOR, metodik prevence

beranova@ssob.cz, linka č. 29 / ŠPP, 1. patro

Ing. Burešová Andrea Učitelka EKOL, ZPV, EK, ENV, EP buresova@ssob.cz, linka č. 26 / kab. č. 2, 1. patro  

Mgr. Hájková Eva

Učitelka

ON,MS,OZ,EP,IPK

hajkova@ssob.cz, linka č. 21 / kab. č. 6, 3. patro

Mgr. Hamplová Alena

Učitelka

M

hamplova@ssob.cz  linka č. 21 / kab. č. 6, 3. patro

Bc. Haškovec Martin Učitel TV haskovec@ssob.cz, linka č. 20 / kab. č. 7, 3. patro  

Ing. Havlíková Jelena

Učitelka

ZB,D

havlikova@ssob.cz, linka č. 27 / kabinet č. 3, 1. patro

Hilgardová Martina

Studijní referentka

 

hilgardova@ssob.cz, linka 15 / kab. UOV, 2. patro

Mgr. Chadimová Boleslava

Učitelka

TV,ON,OZ,DEV

chadimova@ssob.cz, linka 26 / kab. č. 2, 1. patro

Jedličková Ivana

Učitelka OV

OV

jedlickova@ssob.cz, obchodnik@ssob.cz, ov@ssob.cz, tel: 222516515, linka 15 / kabinet UOV, 2. patro

Ing. Jíchová Šnajdaufová Kateřina

Učitelka

IKT, OP, MARK, MM, KOR

jichova@ssob.cz, linka č. 26 / kab. č. 2, 1. patro

 
Ing. Kohoutová Kateřina Učitelka PSP, EK, MD, MM, UP, IPK kohoutova@ssob.cz, linka č. 26/kab. č. 2, 1. patro  
Mgr. Kolací Mašková Markéta Učitelka AJ, KAJ kolacimaskova@ssob.cz, linka č. 17 / kab. č. 4, 2. patro
Ing. Eva Krupková Učitelka F, CH, TECH, MP, ZPV krupkova@ssob.cz, linka č. 28 /kab. č. 1, přízemí  

Mgr. Marková Eva

Učitelka

NJ,AJ,KAJ,KNJ

markovae@ssob.cz, linka 17 / kab. č. 4, 2. patro

Mgr. Marková Dana

Učitelka

CJ,AJ,EV

markovad@ssob.cz, linka č. 16 / kab. č. 9, 3. patro

Ing. Míčková Hana Učitelka  OP, PN, PR, MM mickova@ssob.cz, linka č. 26 / kab. č. 2, 1. patro

Ing. Motyčková Blanka

Učitelka

EK, DEV, ÚČ

motyckova@ssob.cz, linka č. 26 / kab. č. 2, 1. patro


Mgr. Poklopová Ludmila Učitelka NJ poklopova@ssob.cz, linka 17 / kab. č. 4, 2. patro  
Mgr. Daniela Pospíšilová Učitelka M, INF, IKT pospisilova@ssob.cz, linka č. 28 / kab. č 1, přízemí
Ing. Punčochářová Martina Učitelka ZB,IKT, INF puncocharova@ssob.cz, linka č. 27 / kabinet č. 3, 1. patro

Mgr. Rottová Jana

Učitelka, výchovný poradce

AP,PEK,KOR

rottova@ssob.cz / linka č. 29 / ŠPP, 1. patro

Ing. Ryšavá Olga

Učitelka

ÚČ

rysava@ssob.cz, linka č. 21 / kab. č. 6, 3. patro

Mgr. Síčová Olga

Učitelka

TV,CJ

sicova@ssob.cz, linka 26 / kab. č. 2, 1. patro

Mgr. Svobodová Eva Učitelka OZ, ČJL svobodovae@ssob.cz, linka 18, kab. č. 8, 3. patro  
Mgr. Svobodová Irena

Učitelka

Aj,OZ,KAJ svobodova@ssob.cz, linka 26 / kab. č. 2, 1. patro

Mgr. Šída Vladislav

Učitel

TV,M

sida@ssob.cz, linka č. 20 / kab. č. 7, 3. patro

Bc. Radvanyiová Andrea Učitelka OV OV radvanyiova@ssob.cz, tel: 222518478, linka 15 / kabinet UOV, 2. patro

Ing. Štecherová Libuše

Učitelka

EK,PEK,DEV,EP

stecherova@ssob.cz, linka č. 27 / kabinet č. 3, 1. patro

Bc. Štrobichová Marcela

Učitelka

OP,AP,ZB

strobichova@ssob.cz, linka č. 20 / kab. č. 7, 3. patro

Mgr. Talacková Eva Učitelka ČJL, NJ, LS talackova@ssob.cz, linka č. 16, kab. č. 9, 3. patro
Ing. Truxová Kateřina Učitelka Aj truxova@ssob.cz, linka č. 18 / kab. č. 8, 3. patro
Mgr. Vašíček Pavel Učitel ČJ, OZ vasicek@ssob.cz, linka č. 16 / kab. č. 9, 3. patro  
Mrg. Validžičová Iveta Učitelka Aj, KAJ validzicova@ssob.cz, linka 17 / kab. č. 4, 2. patro

Mgr. Vomáčková Jana

Učitelka

IKT, INF

vomackova@ssob.cz, linka č. 28 / kab. č 1, přízemí

Ing. Začal Marek Učitel OP, EK, MM, INF zacal@ssob.cz, linka č. 21 / bab. č. 6, 3. patro

Vrátnice

vratnice@ssob.cz, linka 25

Školník

Linka 24

Mgr. Eva Šmídová Pověřenec pro ochranu osobních údajů tel.: 731 609 403, email: consultant@moore-czech.cz  

AP

Administrativa prodejny

IPK

Interpersonální komunikace

TECH Skladová technologie

Aj

Anglický jazyk

KAJ

Konverzace v anglickém jazyce

MP Mechanizační prostředky

Cj

Český jazyk a literatura

KNJ

Konverzace v německém jazyce

PN

Právní nauka

DEV

Daňová evidence

KOR

Korespondence

PR

Právo

D

Dějepis

LS

Literární seminář

PSO

Psychologie obchodování

EKOL

Ekologie

MM

Marketing a management

PSP

Psychologie prodeje

EK

Ekonomika

M

Matematika

TV

Tělesná výchova

EP

Ekonomika podniku

MS

Multikulturní soužití

TTK

Teorie tělesné kultury

ENV

Environmentalistika

Nj

Německý jazyk

UP

Učební praxe

EV

Estetická výchova

On

Občanská nauka

ÚČ

Účetnictví

Fy

Fyzika

OZ

Občanský základ

ZPV

Základy přírodních věd

HZ

Hospodářský zeměpis

OP

Obchodní provoz

ZB

Zbožíznalství

Ch

Chemie

OV

Odborný výcvik

ZV

Zdravotní výchova

CHov

Chování

PEK

Písemná a elektronická komunikace

ZEM

Zeměpis

IKT

Informační a komunikační technologie

INF

Informatika

Webdesign: