Tematické okruhy a požadavky znalostí k přijímacím zkouškám do 1. ročníku nástavbového vzdělávání

1. kolo přijímacího řízení
Jednotná přijímací zkouška

Matematika a její aplikace

Český jazyk a literatura

Denní forma vzdělávání

Dálková forma vzdělávání

1. kolo přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška

Matematika a její aplikace

Český jazyk a literatura

1. kolo přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška

Matematika a její aplikace

Český jazyk a literatura

 
Školní přijímací zkouška 

Cizí jazyk - anglický nebo německý  jazyk 

Požadavky k přijímacím zkouškám z anglického jazyka
Slovní zásoba, gramatika podle učebnice Time to talk I a poddobné v rozsahu 1. - 8. lekce.
Test má 3 části:
a) výběr správné odpovědi ze 3 možností,
b) překlad,
c) reakce na otázku – obecná témata.
Volné téma 5 – 8 vět:
- rodina, životopis, volný čas, bydlení, můj přítel, práce - povolání

Požadavky k přijímacím zkouškám z německého jazyka
Gramatický test - (v rozsahu 1. dílu učebnice Direkt).
Otázky - odpovědi (všeobecné téma).
Volné téma 5 - 8 vět: - rodina, životopis, volný čas, bydlení, můj přítel, práce - povolání.

V obou jazycích je možné používat slovníky.


Školní přijímací zkouška


Obecné studijní předpoklady – písemný test

Orientace v občanském životě
Finanční gramotnost
Logické uvažování
Orientace v textu