SETKÁNÍ SE STUDENTKAMI Z JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY

 

Dne 27. 3. 2019 proběhlo na půdě naší školy krátké moderované setkání se studentkami z dívčí střední školy La Rochelle z jihoafrického města Paarl.

Praha byla poslední zastávkou studentek na poznávacím zájezdu po velkých evropských městech (Vídeň, Berlín a Bratislava). Při setkání se slova nejprve ujali vybraní studenti naší školy, kteří pověděli něco málo o Praze, České republice a především o naší škole, její tradici, nabízených oborech aj. Následovalo také velmi zajímavé a přínosné představení střední školy La Rochelle, města Paarl, Kapského města a Jihoafrické republiky obecně.

Poté proběhla beseda v menších skupinách, kde měly obě strany možnost ptát se na vše, co je zajímá, a mohly se tak procvičit v konverzaci v anglickém či německém jazyce, dozvědět se něco nového o životě v jiné kultuře a zemi či navázat přátelské kontakty se svými vrstevníky. Studenti byli aktivní, zajímali se o život v jiné zemi a rozvíjeli diskuzi na nejrůznější témata.

Setkání bylo zakončeno v přátelské atmosféře, studenti i vyučující obou škol byli obdarováni drobnými dárky a někteří si také vyměnili kontakty s příslibem další vzájemné komunikace. Obě strany byly se setkáním i jeho průběhem spokojeny a jsou otevřeny dalším setkáním či spolupráci v podobném duchu.

Výjimečný byl i společný oběd, všichni si pochvalovali tradiční svíčkovou:-)

Dear teachers and students:

On behalf of our school we would like to thank you very much for your enriching yet very short visit. It was pleasure to meet someone from a different culture and country, to share interesting information about our cities, countries but also about our schools and everyday lives. Our students felt honoured to tell you something about the capital city, our country and our school as well.

We hope the visit was beneficial for all of us and we also hope you enjoyed your stay at our school as much as we did. We had very nice and warm chats with the students and hopefully they got to know our country and culture a little bit better.

We would be really glad if you could share your photographs or other materials with us. Please feel free to contact us if there is any chance to keep in touch.

Best regards

 

Mgr. Markéta Kolací Mašková


Webdesign: