Obchodník 66-41-L/01

Forma vzdělávání: denní. Délka vzdělávání : 4 roky.
Vstupní předpoklady: Úspěšné ukončení povinné školní docházky, úspěšné absolvování přijímacího řízení. Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Způsob ukončení: maturitní zkouška Školní vzdělávací program OBCHODNÍK, více...
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)

 

Po absolvování druhého ročníku si žák může zvolit specializaci z možností zaměření:

  • Manažer obchodu

  • Specialista zahraničního obchodu

  • Specialista marketingu

Průběh vzdělávání v oboru OBCHODNÍK:

 

 

 

Obor vzdělání je zařazen do pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných RVP. Žáci tak mohou po úspěšném ukončení 3. ročníku skládat dobrovolně závěrečné zkoušky a získat tak i výuční list oboru prodavač. Žáci mají právo pokračovat ve studiu 4. ročníku oboru vzdělání, na který byli přijati, bez ohledu na výsledek vykonané závěrečné zkoušky.


Formulář přihlášky ke vzdělávání v oboru OBCHODNÍK: .xls, .pdf

Kritéria přijímacího řízení

 

Vzdělávací program zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Organizační formou praktického vyučování je ODBORNÝ VÝCVIK (jeden den v týdnu) a ODBORNÁ PRAXE.

 

Profil absolventa oboru OBCHODNÍK:
Absolvent umí řešit problematiku související s činností obchodních provozoven a obchodních oddělení firem, orientuje se v zákonech a právních předpisech, dorozumí se dvěma cizími jazyky, samostatně účtuje a pracuje na počítači.

 

Uplatnění:
Absolvent školního vzdělávacího programu oboru obchodník je středoškolsky odborně vzdělaný pracovník se širokým uplatněním ve sféře obchodu a obchodování, v podnikatelské činnosti, ve státní sféře, v řízení obchodních firem, ve společnostech provozujících mezinárodní obchod, v bankovní sféře. Možnost uplatnění nalezne i v ekonomické sféře jako referent marketingu, bankovní a pojišťovací pracovník, personalista, samostatný účetní či pracovník realitní kanceláře.

Je způsobilý ucházet se o vzdělávání na vyšší odborné či vysoké škole především ekonomického zaměření.

Úspěšným složením maturitní zkoušky získá všeobecné i odborné vzdělání.


Webdesign: