Operátor skladování 66-53-H/01

Forma vzdělávání: denní.
Délka vzdělávání : 3 roky.
Způsob ukončení: závěrečná zkouška.
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

Školní vzdělávací program Operátor skladování, více...
(heslo k plné verzi získá zájemce z řad žáků, uchazečů a jejich rodičů u vedení školy)

Formulář přihlášky ke vzdělávání v oboru OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ: .xls, .pdf

Podmínky přijetí do oboru vzdělání (kritéria přijímacího řízení):
1) splnění podmínek zdravotní způsobilosti
2) prospěl/a v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky
3) velmi dobré hodnocení z chování, žák se sníženým stupněm z chování doloží písemně odůvodnění ze ZŠ a podle závažnosti přestupku bude zvažováno možné přijetí či nepřijetí
4) zájem o zvolený obor
5) pohovor s uchazečem za přítomnosti rodičů v SŠO
6) pohovor s uchazečem za přítomnosti rodičů na pracovišti OV

Podmínkou zahájení vzdělávání je úspěšné ukončení posledního ročníku povinné školní docházky.

S každým uchazečem proběhne pohovor za účasti rodičů o zvoleném oboru ve škole a na pracovišti odborného výcviku. K přijímacímu řízení předloží uchazeč a jeho zákonný zástupce žákovu vyplněnou přihlášku se známkami ze základní školy. Zdravotní způsobilost žáka potvrzuje v přihlášce lékař.

Vzdělávací program zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Organizační formou praktického vyučování je ODBORNÝ VÝCVIK (2 týdny v měsíci).

Obsah vzdělávání tvoří skupina všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů:
V průběhu vzdělávání se žák naučí ovládat skladovací mechanizační prostředky, plnit úkoly spojené se skladováním, přípravou zboží a materiálu různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem, odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky, psát na elektronickém psacím stroji a PC, ovládat prostředky informační technologie, samostatně provádět administrativní práce, používat nové techniky skladování, komunikovat při jednání s obchodními partnery i v cizím jazyce, ekonomicky vyhodnotit činnosti související s hospodařením firmy. Společenská adaptabilita mu umožňuje reagovat na měnící se požadavky na trhu práce.

Absolvent nalezne možnost uplatnění v obchodním, výrobním nebo logistickém provozu, je připraven k získání osvědčení způsobilosti k obsluze minimálně jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství, kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků (I ADW1), jeřábnický kurz (třída „O“ a vazačský kurz)

O odborný výcvik se stará zkušený tým učitelů odborného výcviku, kteří pomohou každému uchazeči najít vhodné pracoviště v obchodní provozovně v centru Prahy nebo v blízkosti bydliště žáka. Pracoviště pro žáky jsou zřízena nejen u velkých firem, ale i v menších firmách, skladech a prodejnách na celém území Prahy a blízkém okolí, viz seznam smluvních partnerů.
Absolvent nalezne uplatnění nejen v oboru operátor skladování, ale i v dalších obchodně provozních funkcích.

Další informace o přijímání uchazečů.

Další obory poskytující střední vzdělání s výučním listem – Prodavač


Webdesign: