Galerie

Ekologická exkurze
V červnu 2019 navštívili žáci P1.A, P1.B a 3.A čističku odpadních vod v Černošicích, třídicí linku skla a skládku odpadu v Bytízi.
V rámci ekologické výchovy se tak seznámili se způsoby třídění a zpracování odpadu. U mnoha žáků exkurze změnila náhled na nutnost třídění odpadu.

 

 Květen, červen 2019
Maturitní a závěrečné zkoušky.
 Květen 2019
Praktika a výměnný pobyt našich žáků ve firmách a tandemových školách v Hamburku.
Projekt se uskutečnil za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.
 
Botanická zahrada Na Slupi
Významnou oázu kultivované zeleně města si žáci prohlédli v jarní době (duben 2019). Tato botanická zahrada patří k nejstarším pracovištím Univerzity Karlovy v Praze. Její sbírkové fondy obsahují ukázky středoevropské květeny i květeny vzdálených kontinentů.
Začátkem dubna proběhlo ve škole předání řidičských průkazů na vysokozdvižné vozíky žákům 2. ročníků oboru Operátor skladování
Celostátní soutěž Prodavač 2019 v Ústí nad Labem se konala 3. 4. až 4. 4. 2019
Naše výprava, která se akce zúčastnila byla velmi aktivní, svědomitá a v náročné konkurenci žáků 20 škol z celé České republiky dosáhla velmi pěkného umístění. Akce probíhala v přátelském duchu a spolu s napětím a nervozitou zažili všichni účastníci spoustu legrace a dobré pohody, navázali nová přátelství a získali další motivaci ke zlepšování svých výkonů.
          
Soutěž prvních ročníků v „Psaní všemi deseti“ se uskutečnila ve dnech 15. až 21. března 2019.
Soutěže se zúčastnilo celkem 52 žáků prvních ročníků. Slavnostního předávání diplomů a cen nejúspěšnějším žákům soutěže z jednotlivých tříd se v dubnu 2019 za vedení školy ujal ředitel školy Ivo Krajíček, který ocenil příkladný přístup žáků ke vzdělávání, jejich snahu a píli, jenž je dovedla k úspěšnému umístění ve školní soutěži.
          

Setkání se studentkami z Jihoafrické Republiky

Dne 27. 3. 2019 proběhlo na půdě naší školy krátké moderované setkání se studentkami z dívčí střední školy La Rochelle z jihoafrického města Paarl. Žáci si vzájemně představili své země a společně se zúčastnili výuky. Výjimečný byl i společný oběd, všichni si pochvalovali tradiční svíčkovou:-)
          

Poprask 19.3.2019. 

Naši žáci se zúčastnili letošního Poprasku - soutěž středních škol v silovém víceboji.

 
3. 3. 2019 – 9. 3. 2019
Lyžák v Herlíkovicích se jako vždy vydařil
únor 2019
Zkoušky pro získání oprávnění k řízení vysokozdvižných vozíků
21. 2. 2019
Naše škola již podruhé využila nabídku programu "Adapťáci". Žáci 1.E obor prodavač a P1.B obor podnikání se formou hry ve skupinách snažili porozumět příčinám a důsledkům změny klimatu i adaptačním opatřením pro život ve městě.
Výstava "Světlo a život" - Národní muzeum
Sluneční světlo hraje klíčovou roli v evoluci a rozmanitosti organismů. Na výstavě žáci viděli nejrůznější životní druhy obývající různé ekosystémy na zemi, ve vodě, ve vzduchu i v podzemí. Získané poznatky využijí ve vyučovacím předmětu environmentalistika.
7.2.2019
Žáci prvního ročníku nástavbového studia absolvovali skvělý ekologický výukový program připravený Ekocentrem Koniklec. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě inspirativního dopoledne!
5.2.2019
Beseda s naším bývalým absolventem a zároveň autorem sci-fi románu Elementum I. a II. Jiřím Dittrichem.
Ve čtvrtek 31.1.2019 se třída 1.A zúčastnila přednášky na téma ENERGIE BUDOUCNOST LIDSTVA pořádané zástupci agentury Hejl Servis s.r.o. a Katedry jaderné fyziky při ČVUT/MATFYZ . Přednáška nás poutavě seznámila především s možnostmi vyrábění elektrické energie. Uvědomili jsme si energetickou náročnost dnešní doby, zauvažovali nad možnostmi šetření elektrické energie a nechyběla ani názorná demonstrace radioaktivního materiálu a způsobů měření radioaktivity. Přednáška studenty bavila. Ptali se na spoustu otázek (např. proč dodnes neexistuje velká "super-power-banka" pro uchování vyrobené elektřiny), a zároveň ochotně odpovídali na dotazy přednášejících, za což byli odměněni drobnými reklamními předměty.
Leden 2019
Žáci 3.A, P1.A, P2.A a P2.B v lednu navštívili Museum Kampa. Největším zážitkem byla díla Františka Kupky, Pabla Picassa a také dočasná výstava věnovaná Janu Palachovi a uměleckým dílům reagujícím na jeho čin.
Schola Pragensis – 22. 11. – 24. 11. 2018
Výměnná praktika studentů z Hamburku v Praze – 15. 10. – 26. 10. 2018
Vinohradská zastavení – instalace obrazů listopad 2018
Výběr z akcí říjen 2018
Imatrikulace 2018, Smetanova sín Obecního domu v Praze; Veletrh vzdělávání Kladno
13. ročník celostátní soutěže PRODAVAČ 2018, Ústí nad Labem
Maturitní ples 2018
Shola Pragensis
Návštěva policejního muzea
Maturitní ples
Prohlídka Národního divadla

Motivační soutěž našich žáků na pracovišti OV firmy Datart

Maturitní ples
Videa na facebooku

Lyžák
Videa na facebooku

Školní atrium

Exkurze do papíren

RECYKLOHRANÍ

Hledáme památné stromy, akce Rokytka

Další sportovní akce
                                               

Webdesign: