Galerie

Poprask 19.3.2019. 

Naši žáci se zúčastnili letošního Poprasku - soutěž středních škol v silovém víceboji.

 
3. 3. 2019 – 9. 3. 2019
Lyžák v Herlíkovicích se jako vždy vydařil
únor 2019
Zkoušky pro získání oprávnění k řízení vysokozdvižných vozíků
21. 2. 2019
Naše škola již podruhé využila nabídku programu "Adapťáci". Žáci 1.E obor prodavač a P1.B obor podnikání se formou hry ve skupinách snažili porozumět příčinám a důsledkům změny klimatu i adaptačním opatřením pro život ve městě.
Výstava "Světlo a život" - Národní muzeum
Sluneční světlo hraje klíčovou roli v evoluci a rozmanitosti organismů. Na výstavě žáci viděli nejrůznější životní druhy obývající různé ekosystémy na zemi, ve vodě, ve vzduchu i v podzemí. Získané poznatky využijí ve vyučovacím předmětu environmentalistika.
7.2.2019
Žáci prvního ročníku nástavbového studia absolvovali skvělý ekologický výukový program připravený Ekocentrem Koniklec. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě inspirativního dopoledne!
5.2.2019
Beseda s naším bývalým absolventem a zároveň autorem sci-fi románu Elementum I. a II. Jiřím Dittrichem.
Ve čtvrtek 31.1.2019 se třída 1.A zúčastnila přednášky na téma ENERGIE BUDOUCNOST LIDSTVA pořádané zástupci agentury Hejl Servis s.r.o. a Katedry jaderné fyziky při ČVUT/MATFYZ . Přednáška nás poutavě seznámila především s možnostmi vyrábění elektrické energie. Uvědomili jsme si energetickou náročnost dnešní doby, zauvažovali nad možnostmi šetření elektrické energie a nechyběla ani názorná demonstrace radioaktivního materiálu a způsobů měření radioaktivity. Přednáška studenty bavila. Ptali se na spoustu otázek (např. proč dodnes neexistuje velká "super-power-banka" pro uchování vyrobené elektřiny), a zároveň ochotně odpovídali na dotazy přednášejících, za což byli odměněni drobnými reklamními předměty.
Leden 2019
Žáci 3.A, P1.A, P2.A a P2.B v lednu navštívili Museum Kampa. Největším zážitkem byla díla Františka Kupky, Pabla Picassa a také dočasná výstava věnovaná Janu Palachovi a uměleckým dílům reagujícím na jeho čin.
Schola Pragensis – 22. 11. – 24. 11. 2018
Výměnná praktika studentů z Hamburku v Praze – 15. 10. – 26. 10. 2018
Vinohradská zastavení – instalace obrazů listopad 2018
Výběr z akcí říjen 2018
Imatrikulace 2018, Smetanova sín Obecního domu v Praze; Veletrh vzdělávání Kladno
13. ročník celostátní soutěže PRODAVAČ 2018, Ústí nad Labem
Maturitní ples 2018
Shola Pragensis
Návštěva policejního muzea
Maturitní ples
Prohlídka Národního divadla

Motivační soutěž našich žáků na pracovišti OV firmy Datart

Maturitní ples
Videa na facebooku

Lyžák
Videa na facebooku

Školní atrium

Exkurze do papíren

RECYKLOHRANÍ

Hledáme památné stromy, akce Rokytka

Další sportovní akce
                                               

Webdesign: