Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

Max. počet otevíraných tříd

Max. počet přijímaných žáků

66-41-L/01

Obchodník

denní

2

60

66-51-H/01

Prodavač

denní

3

90

66-53-H/01

Operátor skladování

denní

1

30

64-41-L/51

Podnikání

denní

2

60

64-41-L/51

Podnikání

dálková

2

60

 

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020...|více

 

 


Přijímací řízení v minulých ročnících:

 

Výsledky třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru vzdělání Obchodník, Prodavač, Operátor skladování a Podnikání ...|více


Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Počty volných míst pro třetí kolo

Kód oboru Název oboru Informace Termín přijímací zkoušky Počet volných míst
66-41L/01 OBCHODNÍK Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení
Tematické okruhy
28.8.2018 10 
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ
dálková forma vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení
Tematické okruhy
28.8.2018 5
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení
pohovor 18
66-51-H/01 PRODAVAČ
– specialista prodeje elektrotechnického zboží,
 specialista prodeje
Kriteria přijímacího řízení
Hodnocení
pohovor 44
Podání přihlášek pro třetí kolo přijímacího řízení do 15.8.2018.
Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení.

Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru vzdělání Obchodník ...|více, Podnikání denní forma vzdělávání ...|více, Podnikání dálková forma vzdělávání ...|více, Prodavač  ...|více a Operátor skladování ...|více


Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Počty volných míst pro druhé kolo

Kód oboru Název oboru Informace Termín přijímací zkoušky Počet volných míst
66-41L/01 OBCHODNÍK Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení
Tematické okruhy
25.6.2018 10 
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ
denní forma vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení
Tematické okruhy
25.6.2018 20
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ
dálková forma vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení
Tematické okruhy
25.6.2018 23
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení
pohovor 10
66-51-H/01 PRODAVAČ
– specialista prodeje elektrotechnického zboží,
 specialista prodeje
Kriteria přijímacího řízení
Hodnocení
pohovor 30
Podání přihlášek pro druhé kolo přijímacího řízení do 15.6.2018
Uchazeči, kteří již podali od lékaře potvrzený formulář přihlášky ke vzdělávání v kole prvním, jej do druhého kola nemusí zasílat znovu, stačí zaslat písemnou žádost o zařazení přihlášky do druhého kola přijímacího řízení.
Další podrobnosti.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru vzdělání Obchodník ...|více, Podnikání denní forma vzdělávání ...|více, Podnikání dálková forma vzdělávání ...|více


Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru vzdělání Prodavač  ...|více
a Operátor skladování ...|vícePočet přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

Max. počet otevíraných tříd

Max. počet přijímaných žáků

66-41-L/01

Obchodník

denní

2

60

66-51-H/01

Prodavač

denní

3

90

66-53-H/01

Operátor skladování

denní

1

30

64-41-L/51

Podnikání

denní

3

90

64-41-L/51

Podnikání

dálková

3

90

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro přijetí do 1. ročníku u oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 


Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Počty volných míst pro třetí kolo

Kód oboru Název oboru Informace Termín přijímací zkoušky Počet volných míst
66-41L/01 OBCHODNÍK Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení

Tematické okruhy
30.8.2017 15
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ
dálková forma vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení

Tematické okruhy
30.8.2017 43
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení
pohovor 30.8.2017 6
66-51-H/01 PRODAVAČ
– specialista prodeje motorových vozidel, specialista prodeje
Kriteria přijímacího řízení
Hodnocení
pohovor 30.8.2017 20
Podání přihlášek pro třetí kolo přijímacího řízení do 18.8.2017
Přijímací zkouška pro obory Obchdník, Podnikání - dálková forma 30.8.2017 v 9.30 hod.
Přijímací pohovor oro obory Prodavač, Operátor skladování 30.8.2017 dle harmonogramu (uveneno na pozvánce).
 Další podrobnosti

Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 oboru vzdělání Prodavač a Operátor skladování ...|více

Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 oboru vzdělání Podnikání (denní i dálková forma) ...|více


Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 oboru vzdělání Obchodník ...|více


Výsledky náhradního termínu 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 ...|více


Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Počty volných míst pro druhé kolo

Kód oboru Název oboru Informace Termín přijímací zkoušky Počet volných míst
66-41L/01 OBCHODNÍK Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení
Tematické okruhy
29.5.2017 10 
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ
denní forma vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení
Tematické okruhy
27.6.2017 14 
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ
dálková forma vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení
Tematické okruhy
27.6.2017 54
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Kritéria přijímacího řízení
Hodnocení
pohovor 10
66-51-H/01 PRODAVAČ
– specialista prodeje elektrotechnického zboží,
specialista prodeje motorových vozidel, specialista prodeje
Kriteria přijímacího řízení
Hodnocení
pohovor 31
Podání přihlášek pro druhé kolo přijímacího řízení pro obor Obchodník do 19.5.2017
Podání přihlášek pro druhé kolo přijímacího řízení pro obory Podnikání – denní forma, Podníkání – dálková forma, Prodavač a Operátor skladování do 15.6.2017
Uchazeči, kteří již podali od lékaře potvrzený formulář přihlášky ke vzdělávání v kole prvním, jej do druhého kola nemusí zasílat znovu, stačí zaslat písemnou žádost o zařazení přihlášky do druhého kola přijímacího řízení.
Další podrobnosti.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

ObchodníkPodnikání – denníPodnikání – dálkováProdavač (El, Mv, SP)  Operátor skladování


První kolo přijímacího řízení na školní rok 2017/2018

V přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41 L/01 OBCHODNÍK
čtyřletý obor s maturitní zkouškou
pro všechny zvolené specializace a zaměření (Manažer obchodu, Specialista zahraničního obchodu, Specialista marketingu, Specialista obchodu s realitami)
podání přihlášky do 1. března 2017
jednotná přijímací zkouška s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka (CERMAT),
vstupní pohovor
Kritéria přijímacího řízení
Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou
přijímací zkouška se koná:
1. termín   12. dubna 2017  
2. termín  19. dubna 2017

1. náhradní termín  11. května 2017
2. náhradní termín  12. května 2017

formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ  
nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
dvouleté – denní forma vzdělávání
tříleté – dálková forma vzdělávání  
podání přihlášky do 1. března 2017
jednotná přijímací zkouška s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka (CERMAT),
Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání
Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou
přijímací zkouška se koná:
1
. termín   12. dubna 2017  
2. termín  19. dubna 2017

1. náhradní termín  11. května 2017
2. náhradní termín  12. května 2017

Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 1. března 2017
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“
první kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2017
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje motorových vozidel
 
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 1. března 2017
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“
první kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2017
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje
 
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 1. března 2017
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“
první kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2017
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží
 
tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 1. března 2017
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“
první kolo bude uzavřeno k 22. dubnu 2017
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Přijímací zkoušky na obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (obory vzdělání s výučním listem) se nekonají.

Nahlížení do spisu pro obory bez přijímací zkoušky:
24.4.2017, 8-14 hod.
25.4.2017, 8-17 hod.
26.4.2017, 8-17 hod.

Nahlížení do spisu pro obory s přijímací zkouškou.
28.4.2017, 12-15 hod.
2.5.2017, 8-17 hod.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2017/2018

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

Max. počet otevíraných tříd

Max. počet přijímaných žáků

66-41-L/01

Obchodník

denní

2

60

66-51-H/01

Prodavač

denní

3

90

66-53-H/01

Operátor skladování

denní

1

30

64-41-L/51

Podnikání

denní

3

90

64-41-L/51

Podnikání

dálková

3

90Webdesign: