Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu dle MS2014+: 02_16_042 SŠO, Praha 2
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0005361
Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2017
Celková doba realizace projektu 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2019
Dotace: 1 013 352,00

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Webdesign: