Vyhodnocení přijímacího řízení maturitních oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019 (obory vzdělání Obchodník, Podnikání)

Při přijímacím řízení bude škola hodnotit:
1. výsledek jednotné přijímací zkoušky (váha 60 %)
2. ostatní kritéria (váha 40 %) 

Pokud kritéria přijímacího řízení splní více uchazečů, než je povolený počet žáků stanovený krajským úřadem, budou uchazeči přijati dle pořadí dosaženého v přijímacím řízení.

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového výsledku přijímacího řízení, tedy podle součtu dosažených bodů sestupně. Maximální možný počet dosažitelných bodů je 165, minimální počet bodů k přijetí ke vzdělávání je 40, z toho 10 bodů z písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího  oboru Matematika a její aplikace,  14 bodů z písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a 16 bodů ostatní kritéria.

Při rovnosti počtu bodů bude v pořadí na dané místo upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem jednotné přijímací zkoušky, případně s lepším průměrným prospěchem.

 

Další informace o přijímání uchazečů.


Webdesign: