První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41 L/01 OBCHODNÍK

čtyřletý obor s maturitní zkouškou
pro všechny zvolené specializace a zaměření (Manažer obchodu, Specialista zahraničního obchodu, Specialista marketingu, Specialista obchodu s realitami)
podání přihlášky do 1. března 2019
jednotná přijímací zkouška s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka (CERMAT),
vstupní pohovor
Kritéria přijímacího řízení
Vyhodnocení přijímacího řízení maturitních oborů vzdělání
Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou
přijímací zkouška se koná:
1. termín 12. dubna 2019
2. termín 15. dubna 2019

1. náhradní termín  13. května 2019
2. náhradní termín  14. května 2019

formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf
první kolo bude uzavřeno k 30. dubnu 2019

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ  

nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
dvouleté – denní forma vzdělávání
tříleté – dálková forma vzdělávání  
podání přihlášky do 1. března 2019
jednotná přijímací zkouška s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka (CERMAT),
Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

Vyhodnocení přijímacího řízení maturitních oborů vzdělání
Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotlivých testů přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou
přijímací zkouška se koná:
1. termín 12. dubna 2019
2. termín 15. dubna 2019

1. náhradní termín  13. května 2019
2. náhradní termín  14. května 2019

Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

první kolo bude uzavřeno k 30. dubnu 2019

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 1. března 2019
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“
Hodnocení přijímacího řízení
první kolo bude uzavřeno k 23. dubnu 2019
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje
 

tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 1. března 2019
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“

Hodnocení přijímacího řízení
první kolo bude uzavřeno k 23. dubnu 2019
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží
 

tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 1. března 2019
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“

Hodnocení přijímacího řízení
první kolo bude uzavřeno k 23. dubnu 2019
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

 

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Přijímací zkoušky na obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (obory vzdělání s výučním listem) se nekonají.

Nahlížení do spisu pro obory bez přijímací zkoušky:
16.4.2019, 8-17 hod.
17.4.2019, 8-14 hod.
18.4.2019, 8-14 hod.

Nahlížení do spisu pro obory s přijímací zkouškou.
29.4.2019, 12-15 hod.


Webdesign: