Rozvrhy, zápisy v třídní knize a průběžná klasifikace jsou přítupné v aplikaci Elektronická žákovská knížka po přihlášení k žákovskému nebo rodičovskému účtu.

Rozvrh hodin pro dálkové nástavbové studium, varianty rozvrhu šk. roku 2018/2019 (PDF), výuka probíhá pouze v úterý

Pedagogicko organizační informace (prázdniny, odborný výcvik oboru obchodník, souvislá praxe)
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 2018/2019 (MŠMT)
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro přijetí do 1. ročníků maturitních oborů vzdělání

Seznam sociálních partnerů/firem, se kterými spolupracujeme na zajištění odborného výcviku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webdesign: