Rozvrh hodin pro dálkové nástavbové studium, varianty rozvrhu šk. roku 2017/2018 (PDF), výuka probíhá pouze v úterý

Pedagogicko organizační informace (prázdniny, odborný výcvik oboru obchodník, souvislá praxe)

Seznam sociálních partnerů/firem, se kterými spolupracujeme na zajištění odborného výcviku. 

šk. r. 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Webdesign: