Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 budeme přijímat žáky do těchto oborů vzdělání:

66-41 L/01 OBCHODNÍK

čtyřletý obor s maturitní zkouškou
pro všechny zvolené specializace a zaměření (Manažer obchodu, Specialista zahraničního obchodu, Specialista marketingu)
podání přihlášky do 21. srpna 2019
školní přijímací zkouška 28. srpna 2019
vstupní pohovor
Kritéria přijímacího řízení a hodnocení
Tematické okruhy
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf
Třetí kolo bude uzavřeno k 30. srpnu 2019

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ  

nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
tříleté – dálková forma vzdělávání  
podání přihlášky do 21. srpna 2019
Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání a Vyhodnocení přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání

Tematické okruhy
školní přijímací zkouška 28. srpna 2019
Vyučení uchazeči přiloží k přihlášce kopii výučního listu a vysvědčení za 3. ročník.
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

Třetí kolo bude uzavřeno k 30. srpnu 2019

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 21. srpna 2019
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“ a Hodnocení přijímacího řízení
Třetí kolo bude uzavřeno k 30. srpnu 2019
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

 

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje
 

tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 21. srpna 2019
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“ a Hodnocení přijímacího řízení
Třetí kolo bude uzavřeno k 30. srpnu 2019
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

66-51-H/01 PRODAVAČ
zaměření: PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží
 

tříletý obor s výučním listem
podání přihlášky do 21. srpna 2019
bez přijímacích zkoušek
vstupní pohovor – viz „Kritéria přijímacího řízení“ a Hodnocení přijímacího řízení
Třetí kolo bude uzavřeno k 30. srpnu 2019
formulář přihlášky ke vzdělávání: .xls, .pdf

 

U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Počty přijatých žáků budou v souladu s rozhodnutím krajského úřadu.

Přihlášky mohou uchazeči odevzdávat prostřednictvím základní školy (mimo nástavbového vzdělávání) nebo ji osobně donést do SŠO. Součástí přihlášky musí být vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Přijímací zkoušky na obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (obory vzdělání s výučním listem) se nekonají.

Nahlížení do spisu:
29. 8. 2019, 12-15 hod.


Webdesign: