Textové pole: Účetnictví

 

 

Vzorový účetní rozvrh

Výtah k DPPO

Výtah k DPFO

Příprava k MZ obchodník (zip)

Inventární karta

Příprava k MZ podnikání

Vedení deníku příjmů a výdajů

Deník příjmů a výdajů (docx), (pdf)

Analytické účty (doc)