Účetnictví

 

 

Vzorový účetní rozvrh

Výtah k DPPO 2017

Výtah k DPFO 2017

Příprava k MZ obchodník (zip)

 Inventární karta

Příprava k MZ podnikání

Vedení deníku příjmů a výdajů

Deník příjmů a výdajů (docx), (pdf)