Průčelí školy – perokresba

Státní škola s dlouholetou tradicí


Informace o škole

Umístění v Belgické ulici na Vinohradech je výhodné z hlediska dopravní dostupnosti - blízko stanice metra Náměstí Míru i stanice I. P. Pavlova, prakticky v centru Prahy.

Historická budova školy prošla v nedávné době rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí a dále se modernizuje. Nabízí výuku v dobře vybavených a prostorných učebnách, dvou tělocvičnách a venkovním hřišti s umělým povrchem. Zcela nově jsou zařízeny a vybaveny odborné učebny informační technologie, zbožíznalství, administrativy, odborného výcviku a jazyků, které umožňují moderní formy výuky. V budově školy je pokrytí WiFi signálem v pásmech 2,4 a 5 GHz využívané při výuce i volně žáky. Výhodou je i školní jídelna umístěná ve stejné budově.


Vzdělávací programy

pro žáky s ukončeným základním vzděláním:
  • střední vzdělání s výučním listem v oboru PRODAVAČ
  • střední vzdělání s výučním listem v oboru OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou ve čtyřletém oboru OBCHODNÍK

Vzdělávací program

nástavbového studia pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem v libovolném oboru:
  • střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru PODNIKÁNÍ
  • denní forma studia po dobu 2 let
  • dálková forma studia po dobu 3 let

Erudovaný a stabilní pedagogický sbor,

příznivé, přátelské a komunikativní klima jak ve vztahu k žákům, tak i k ostatním sociálním partnerům.

Široký okruh smluvních partnerů

Odborný výcvik a odborná praxe žáků probíhá převážně v reálném prostředí firem, které se tak spolupodílí na přípravě svých možných budoucích zaměstnanců, poskytují našim žákům sepětí s praxí a přístup k nejnovějším technologiím a postupům.

Máte možnost přijít a přesvědčit se, budete vítáni.

Další informace je možné získat na telefonních číslech přijímání žáků nebo u zástupců ředitele.

Přepnout na https
SSL certifikát
Mnoho štěstí u přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky.
Webdesign: