Aktuality

Aktuality

Třídní schůzky 1. ročníků 25. 9. 2023

Třídní schůzky 1. ročníků oborů vzdělání Prodavač, Operátor skladování, Obchodník a Ekonomické lyceum se konají v pondělí 25. 9. 2023 v 17:00 v budově školy.

ŘEDITELSKÉ VOLNO NĚKTERÝCH TŘÍD 5. 9. 2023

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů (podzimní termín didaktických testů maturitní zkoušky na spádové škole) na 5. 9. 2023 ředitelské volno pro třídy: 1D, 1.E, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 3.A, 3.B, 3.D, 3.E, 4.A, 4.B, P1.A, P1.B, P2.A a P2.B. Ostatní třídy mají zajištěnu výuku v rámci adaptačního kurzu nebo odborného výcviku.

Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2023.

8:00 1. ročníky oboru vzdělání Obchodník a Ekonomické lyceum, poté odjezd na adaptační kurz

8:30 1. ročníky oboru vzdělání Prodavač, Operátor skladování a Podnikání

9:30 vyšší ročníky všech oborů

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR VZDĚLÁNÍ EKONOMICKÉ LYCEUM A 3. KOLA PRO OBOR VZDĚLÁNÍ OBCHODNÍK 2023/2024

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR VZDĚLÁNÍ EKONOMICKÉ LYCEUM A 3. KOLA PRO OBOR VZDĚLÁNÍ OBCHODNÍK 2023/2024

Organizace školního roku 2023/2024

Organizace školního roku, prázdniny

Adaptační kurz 1. ročníků oborů Ekonomické lyceum a Obchodník

Základní informace

Termín: 4. 9. – 6. 9. 2023

Místo: Sport hotel KÁCOV

Kontaktní adresa:

Kácov 307
285 09 Kácov

https://sporthotel-kacov.hotel.cz

Doprava: autobusem

Stravování: plná penze

Ubytování: 8 lůžkové sruby

Vedoucí kurzu: Ing. Mgr. Ilona Přibylová, pribylova@ssob.cz

SRAZ:           4. 9. v 8.00               SŠ obchodní, Belgická 250/29, Praha 2

ODJEZD:      4. 9. v 10.00             Náměstí Míru 7, Praha 2 (pod Bazilikou sv. Ludmily)

NÁVRAT:     6. 9. v 17.00 ?          Náměstí Míru 7, Praha 2  (pod Bazilikou sv. Ludmily)

Platba: 2 200 Kč do 22. 8. 2023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 20237021/0100, do zprávy příjemce uveďte jméno žáka a zkratku AK

Škola nabízí možnost čerpání příspěvku až do plné výši ceny adaptačního kurzu, pro zákonného zástupce, který splňuje podmínky přiznání přídavku na dítě.

Požadavky na vybavení:

sportovní oblečení, plavky, pevná obuv, hygienické potřeby, ručníky,

doklad o bezinfekčnosti.

Harmonogram podzimního termínu profilové části maturitních zkoušek 2023

MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2023 PROFILOVÁ ČÁST

obory: Obchodník a Podnikání

Písemné práce

11. 9. v 8.00 hod.

Písemná práce z českého jazyka a literatury, písemná práce z anglického jazyka

Praktická MZ             

13. 9. v 8.00 hod.

obor Obchodník (třídy 4. A a 4. B): obhajoba závěrečné práce, účetnictví

obor Podnikání (třídy P2. A, P2. B a P3. A): účetnictví

                  

Ústní zkoušky

obor Podnikání: 14. 9. – 15. 9.

14. 9. P2. A
15. 9. P2. B, P3.A

Obor Obchodník: 18. 9. – 19. 9.

18. 9. 4. A
19. 9. 4. B

Harmonogram závěrečných zkoušek září 2023

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

září 2023

obory:
Prodavač, Operátor skladování

Písemná část ZZ

11. 9. v 8.00 hod.                        

 

Praktická část ZZ

12. 9. – 20. 9.

 

Ústní část ZZ

21. 9.

Vyhlášení 2. a 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje pro školní rok 2023/24 druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání Ekonomické lyceum a třetí kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání Obchodník.

Přihlášky je možné poslat doporučenou poštou, nebo je přijímáme osobně ve škole na studijním oddělení ve všední dny od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. Poslední termín pro podání přihlášky je 18. 8. 2023 do 15:00 hodin.

Termíny opravných zkoušek za školní rok 2022/2023

Opravné zkoušky (reparáty) se konají v srpnu 2023, jsou zkouškami komisionálními.
Komise pro jednotlivé vyučovací předměty zasedají a zkoušky se konají:

Vyučovací předmět Datum |čas Učebna
Český jazyk 30.8. | 9:00 19
Občanská nauka 31.8. | 9:00 19
Zbožíznalství 31.8. | 9:00 2
Účetnictví 30.8. |9:00 15
Matematika 30.8. | 9:00 14
Anglický jazyk 30.8. | 9:00 12
Ekonomika podniku + Obchodní provoz 31.8. | 9:00 17
Marketing a management 30.8. | 9:00 17

VÝSLEDKY DOPLŇKOVÉHO TERMÍNU 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR VZDĚLÁNÍ EKONOMICKÉ LYCEUM, 2023/2024

VÝSLEDKY DOPLŇKOVÉHO TERMÍNU 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBOR VZDĚLÁNÍ EKONOMICKÉ LYCEUM, 2023/2024

Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky 2023

Přihlášky k podzimnímu termínu maturtiní zkoušky jsou připraveny k podpisu od 12. 6. 2023 v kanceláři zástupců ředitele. Přihlášku je nutné podat do 26. 6. 2023.

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vyhlášení doplňkového termínu 1. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání Ekonomické lyceum

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024, konané v jiném termínu, pro obor vzdělání Ekonomické lyceum, zapsaný do školského rejstříku dne 31. 5. 2023.

Přihlášku je možno odevzdat v kanceláři studijního oddělení Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 v době od 8:00 do 15:00. Tento způsob doručení preferujeme, uchazeči bude zároveň předáno evidenční/registrační číslo. Je možné přihlášku zaslat i poštou nebo datovou schránkou (v takovém případě je nutná elektronická konverze na kontaktních místech veřejné správy CzechPOINT).

Termín odevzdání přihlášky: od 2. 6. 2023 do 9. 6. 2023.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Přihlášky je možné poslat doporučenou poštou, nebo je přijímáme osobně ve škole na studijním oddělení ve všední dny od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. Poslední termín pro podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je pátek 19. 5. 2023 do 15:00 hodin.

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Třídní schůzky 26. 4. 2023

Třídní schůzky se budou konat ve středu 26. 4. 2023 v 16:30 formou konzultací.

Výměnný pobyt studentů z Hamburku

Od 12.2. do 24.2.2023 probíhá další fáze projektu spolupráce se středními školami z Hamburku. V těchto dnech jsou na návštěvě v Čechách žáci z Německa, zúčastní se teoretické výuky ve škole i praktické výuky na prodejnách. Projekt podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

Studentské prezidentské volby - 2. kolo

Ve středu 18. 1. 2023 proběhlo v naší škole druhé kolo Studentských prezidentských voleb. Akci pořádá organizace Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Volby se zúčastnilo 60 % oprávněných studentských voličů, napříč všemi obory vzdělání získal většinu hlasů Petr Pavel.

Zahájení zkušebního provozu docházkového systému žáků

Od 1. 12. 2022 zahajujeme testovací provoz docházkového systému pro žáky, který je napojen na elektronickou třídní knihu. Čtečky čipových karet žáka (průkaz žáka) jsou umístěny v recepci školy, kde žáci registrují každý svůj příchod a odchod.

Přednáška - Ochrana člověka za mimořádných událostí

18. 10., 20. 10., 1. 11., 3. 11. a 8. 11. 2022 probíhají ve škole přednášky na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí vedené členem Pražského hasičského sboru. Toto téma je zařazeno do vzdělávacích programů základních a středních škol a přispívá k lepšímu povědomí obyvatel o chování v krizových situacích.

Pražský učitel 2022 - ocenění

Naše pedagožka, Ing. Jelena Havlíková, získala ocenění Pražský učitel 2022 v anketě hlavního města Prahy. Jsme rádi, že její dlouholetá práce byla takto významně zhodnocena, a samozřejmě jí blahopřejeme! Fotogalerie

Stáž německých studentů v Praze

Od 12. 6. pobývají v České republice studenti z Hamburku. Náplní jejich stáže je praktická i teoretická výuka na naší škole, a ve volném čase i poznávání kulturních zajímavostí naší republiky. Akce probíhá za podpory Česko německého fondu budoucnosti. Fotogalerie

Swap ve škole!

V rámci projektu 1Planet4All, který realizuje organizace Člověk v tísni, proběhne v naší škole historicky první swap! Přijďte nás podpořit 14. 6. 2022 od 10:00 do 16:00 do budovy naší školy v Belgické č. 29, Praha 2. Více informací najdete zde:
https://fb.me/e/a69T228op

Program

Návštěva z Norska

V těchto dnech, konkrétně od 25. 4. - 30. 4., v Praze pobývají studenti a pedagogové z partnerské školy z norského Trondheimu. V rámci pobytu se zúčastní výuky ve škole, zažijí praktické vyučování na prodejnách a ve volném čase navštíví například Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi. Projekt byl podpořen z fondů EHP. Fotogalerii budeme postupně rozšiřovat na našich stránkách i na Facebooku.

Pobyt v Norsku

Od 2. do 10. 4. 2022 jsou naši žáci v doprovodu tří pedagogů na výměnném pobytu v norském Trondheimu. Program je financován z Fondů EHP, do nichž přispívá Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Projekt má podpořit spolupráci zúčastněných zemí, žáci během pobytu navštíví partnerské školy a vyzkouší si odbornou praxi přímo na prodejnách. Postupně budeme přidávat fotky na náš Facebook a fotogalerii.

Pobyt v Hamburku

Od 13. do 25. 2. 2022 pobývali čtyři naši žáci v Hamburku, navštívili partnerské školy, absolvovali praxi na prodejnách a ve volném čase navštívili vyhlášené Muzeum miniatur a místní Galerii. Další informace a fotografie naleznete zde. Projekt proběhl za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

3D virtuální prohlídka školy

17. 11. 2021 jsme vytvořili 3D virtuální prohlídku naší školy. Doufám, že se bude líbit.