Aktuality

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ

Přihlášku k pdzimnímu termínu maturitních zkoušek na vygenerovaných, předvyplněných formulářích je možné podat od 13. 6. 2022 do 27. 6. 2022. Před tímto termínem je možné podat přihlášku na tzv bianco formuláři.

Další informace k MZ můžete získat v maturitním zpravodaji.

Ředitelské volno

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje 24. 5. 2022 dnem ředitelského volna z organizačních důvodů.

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Návštěva z Norska

V těchto dnech, konkrétně od 25. 4. - 30. 4., v Praze pobývají studenti a pedagogové z partnerské školy z norského Trondheimu. V rámci pobytu se zúčastní výuky ve škole, zažijí praktické vyučování na prodejnách a ve volném čase navštíví například Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi. Projekt byl podpořen z fondů EHP. Fotogalerii budeme postupně rozšiřovat na našich stránkách i na Facebooku.

Ředitelské volno některých tříd

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje 12. 4. 2022 pro žáky tříd P1.A, P1.B, P2.A a P2.B dnem ředitelského volna z organizačních důvodů.

Třídní schůzky 27.4.2022

Třídní schůzky se budou konat ve středu 27. 4. 2022 v 16:30 formou konzultací.

Pobyt v Norsku

Od 2. do 10. 4. 2022 jsou naši žáci v doprovodu tří pedagogů na výměnném pobytu v norském Trondheimu. Program je financován z Fondů EHP, do nichž přispívá Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Projekt má podpořit spolupráci zúčastněných zemí, žáci během pobytu navštíví partnerské školy a vyzkouší si odbornou praxi přímo na prodejnách. Postupně budeme přidávat fotky na náš Facebook a fotogalerii.

Pobyt v Hamburku

Od 13. do 25. 2. 2022 pobývali čtyři naši žáci v Hamburku, navštívili partnerské školy, absolvovali praxi na prodejnách a ve volném čase navštívili vyhlášené Muzeum miniatur a místní Galerii. Další informace a fotografie naleznete zde. Projekt proběhl za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Návštěva italských studentů

V rámci projektu Erasmus+ navštívili ve dnech 17. a 21. 2. 2022 naši školu studenti z Itálie, z města Anagni. Dva společné dny věnovali rozhovorům a prezentacím, kdy si vyměňovali poznatky a zkušenosti z praktické i teoretické výuky. Fotografie z návštěvy najdete na https://ssob.cz/galerie#navsteva-z-italie

Den otevřených dveří 2021/2022

Poslední letošní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ máme za sebou, ale rádi vám poskytneme podrobnější informace na telefonu 724044871, případně je možné po předchozí domluvě navštívit individuálně i budovu školy, Belgická 29, Praha 2

Přijďte se seznámit s nabídkou pro příští školní rok!

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení můžete podat do 1.3.2022.

Čtvrtek 9. 12. 2021 13:00 - 18:00

Úterý 11. 1. 2022 13:00 - 18:00

Středa 26. 1. 2022 13:00 - 18:00

3D virtuální prohlídka školy

17. 11. 2021 jsme vytvořili 3D virtuální prohlídku naší školy. Doufám, že se bude líbit.

Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek

Přihlášku k jarnímu termínu maturitních zkoušek je možné podat od 15. 11. 2021 do 1. 12. 2021. Současní žáci posledního ročníku maturitních oborů dostanou předvyplněné přihlášky od třídního učitele ve škole, ostatní maturanti podepisují předvyplněnou přihlášku k MZ v kanceláři zástupců ředitele.

Další informace k MZ můžete získat v maturitním zpravodaji.

Harmonogram školního roku 2021/2022

první pololetí    1. 9. 2021  -  31. 1. 2022
druhé pololetí   1. 2. 2022  -  30. 6. 2022
Podzimní prázdniny    27. 10. - 29. 10. 2021    
Vánoční prázdniny    23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Pololetní prázdniny   4. 2. 2022
Jarní prázdniny   7. 3. – 11. 3. 2022
Velikonoční prázdniny    14. 4. - 17. 4. 2022
Hlavní prázdniny    1. 7. - 31. 8. 2022