Aktuality

Den otevřených dveří 2021/2022

Čtvrtek 9. 12. 2021 13:00 - 18:00

Úterý 11. 1. 2022 13:00 - 18:00

Středa 26. 1. 2022 13:00 - 18:00

Lyžařský kurz - zrušeno

Pro malý zájem žáků byl lyžařský kurz zrušen. Zaplacené zálohy budou vráceny na účet.

Třídní schůzky 2. 12. 2021

Třídní schůzky pro všechny obory vzdělání se budou konat ONLINE ve čtvrtek 2. 12. 2021 v 17:00 hodin. Odkaz pro připojení na schůzku byl rozeslán v Komens na Bakawebu. Pokud jste zprávu nedostali nebo pokud budete mít problém s připojením, kontaktujte prosím třídní učitele.

3D virtuální prohlídka školy

17. 11. 2021 jsme vytvořili 3D virtuální prohlídku naší školy. Doufám, že se bude líbit.

Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek

Přihlášku k jarnímu termínu maturitních zkoušek je možné podat od 15. 11. 2021 do 1. 12. 2021. Současní žáci posledního ročníku maturitních oborů dostanou předvyplněné přihlášky od třídního učitele ve škole, ostatní maturanti podepisují předvyplněnou přihlášku k MZ v kanceláři zástupců ředitele.

Další informace k MZ můžete získat v maturitním zpravodaji.

Ředitelské volno 18. 11. a 19. 11. 2021

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje 18. 11. 2021 a 19. 11. 2021 dnem ředitelského volna z technických důvodů.

Harmonogram školního roku 2021/2022

první pololetí    1. 9. 2021  -  31. 1. 2022
druhé pololetí   1. 2. 2022  -  30. 6. 2022
Podzimní prázdniny    27. 10. - 29. 10. 2021    
Vánoční prázdniny    23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Pololetní prázdniny   4. 2. 2022
Jarní prázdniny   7. 3. – 11. 3. 2022
Velikonoční prázdniny    14. 4. - 17. 4. 2022
Hlavní prázdniny    1. 7. - 31. 8. 2022

Termín závěrečných zkoušek prosinec 2021

Závěrečné zkoušky v zimním termínu se budou konat ve středu 8. 12. 2021 od 8:00 hod.

Ředitelské volno

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje 27. 9. 2021 dnem ředitelského volna z organizačních důvodů.

Testování ve firmách pokračuje

Upozorňujeme žáky, kteří vykonávají praxi na firmách, že jsou povinni dodržovat všechny platné hygienické předpisy a nařízení firmy na prodejnách, tedy i TESTOVÁNÍ.