Obecné informace o škole

Obecné informace o škole

Střední škola obchodní je umístěna v Belgické ulici na Vinohradech. Díky blízkosti stanice metra Náměstí Míru i I. P. Pavlova je snadno dostupná pro žáky z hlavního města i ze Středočeského kraje. 

Výuka probíhá v budově školy, ale už od prvního ročníku žáci navštěvují i praktickou výuku ve smluvních firmách, se kterými spolupracujeme. Již během školní docházky tak získávají přímo z provozu zkušenosti, které následně mohou využít ve svém profesním životě.

Naše škola nabízí:

čtyřleté maturitní obory

tříleté obory s výučním listem

dvouleté denní studium

Pro žáky pořádáme díky podpoře evropských fondů výměnné pobyty a stáže do zahraničí, konkrétně probíhá spolupráce se školou v norském Trondheimu a v německém Hamburku. Díky tomu, že se škola nachází v hlavním městě, navštěvují žáci mnohé kulturní akce, kde si doplňují a rozšiřují vědomosti získané při teoretické i praktické výuce.

V zimě pořádáme lyžařský výcvikový kurz pod vedením vyučujících tělesné výchovy. V neposlední řadě se sportovně nadaní žáci účastní sportovních soutěží (Poprask, aj.).

Fotodokumentaci z akcí pořádaných školou můžete najít zde.

Historická budova školy prošla v nedávné době rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí a dále se modernizuje. Nabízí výuku v dobře vybavených a prostorných učebnách, dvou tělocvičnách, posilovně a venkovním hřišti s umělým povrchem. Zcela nově jsou zařízeny a vybaveny odborné učebny informační technologie, zbožíznalství, administrativy, odborného výcviku a jazyků, které umožňují moderní formy výuky. Nově využíváme nedávno dokončenou multimediální jazykovou učebnu.

V budově školy je pokrytí WiFi signálem v pásmech 2,4 a 5 GHz využívané při výuce i volně žáky. Výhodou je i školní jídelna umístěná ve stejné budově.

Aktuality