OBORY VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE
více info
PRODAVAČ 66-51-H/01 specialista prodeje. Denní forma vzdělávání, tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou (výuční list). Absolvent nalezne uplatnění nejen v oboru Prodavač, ale i v dalších obchodně provozních funkcích.
Logo formuláře
Prodavač - specialista prodeje ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Prodavač - specialista prodeje - podrobně
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Přihláška - Prodavač - specialista prodeje
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
PRODAVAČ - SPECIALISTA PRODEJE ELEKTROTECHNICKÉHO ZBOŽÍ
více info
PRODAVAČ 66-51-H/01- specialista prodeje elektrotechnického zboží. Denní forma vzdělávání, tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou (výuční list). Absolvent nalezne uplatnění nejen v oboru Prodavač, ale i v dalších obchodně provozních funkcích.
Logo formuláře
Prodavač - specialista prodeje elektrotechnického zboží - ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Prodavač - specialista prodeje elektrotechnického zboží - podrobně
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Přihláška
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
více info
OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 66-53-H/01. Denní forma vzdělávání, tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou (výuční list). Absolvent nalezne uplatnění nejen v oboru Operátor skladování, ale i v dalších obchodně provozních funkcích.
Logo formuláře
Operátor skladování - podrobně
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
operátor skladování - ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Přihláška
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu

OBORY VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

OBCHODNÍK - MANAŽER OBCHODU
více info
OBCHODNÍK 66-41-L/01. Denní forma vzdělávání, čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent školního vzdělávacího programu oboru Obchodník je středoškolsky odborně vzdělaný pracovník se širokým uplatněním ve sféře obchodu a obchodování, v podnikatelské činnosti, ve státní sféře, v řízení obchodních firem, ve společnostech provozujících mezinárodní obchod, v bankovní sféře.
Logo formuláře
Obchodník - manažer obchodu - ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Přihláška
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
OBCHODNÍK - SPECIALISTA MARKETINGU
více info
OBCHODNÍK 66-41-L/01. Denní forma vzdělávání, čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent školního vzdělávacího programu oboru Obchodník je středoškolsky odborně vzdělaný pracovník se širokým uplatněním ve sféře obchodu a obchodování, v podnikatelské činnosti, ve státní sféře, v řízení obchodních firem, ve společnostech provozujících mezinárodní obchod, v bankovní sféře.
Logo formuláře
Obchodník - specialista marketingu - ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Přihláška
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
EKONOMICKÉ LYCEUM
více info
EKONOMICKÉ LYCEUM 78-42-M/02. . Denní forma vzdělávání, čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent školního vzdělávacího programu oboru Ekonomické lyceum je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých školách ekonomického, právního a dalšího obdobného zaměření, je středoškolsky odborně vzdělaný pracovník se širokým uplatněním.
Logo formuláře
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Ekonomické lyceum - ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Přihláška
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu

OBORY VZDĚLÁNÍ NÁSTAVBOVÉHO STUDIA

PODNIKÁNÍ
více info
PODNIKÁNÍ 64-41-L/51. Nástavbové studium pro absolventy tříletého středního vzdělávání s výučním listem. Forma studia denní (2 roky). Absolvent oboru vzdělání Podnikání umí řešit problematiku související s podnikáním, orientuje se v zákonech a právních předpisech, dorozumí se jedním cizím jazykem, samostatně účtuje a pracuje na počítači.
Logo formuláře
Podnikání denní - ŠVP
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Podnikání - podrobně
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu
Logo formuláře
Přihláška
pdf Ikona pro stáhnutí dokumentu

Aktuality