Přihlašování k maturitní zkoušce jaro 2019
Vygenerované přihlášky budou k dispozici od 15.11.2018.
Letošní maturující ročníky si vyzvednou přihlášky u svého třídního učitele.
Absolventi konající MZ v náhradním nebo opravném termínu si vyzvednou přihlášku v kanceláři zástupců ředitele školy 8:00 – 16:00 hod., případně po tel. domluvě (tel: 224 25 78 59, 724 044 871) v jiném domluveném čase. 
Přihlášku je třeba vyplnit a podepsanou odevzdat nejpozději do 3.12.2018.
Další informace k MZ2019


Třídní schůzky se konají 6.12.2018 od 16.30 hodin., forma konzultační.


Předávání maturitních vysvědčení podzimního termínu MZ:
4.A – 17. 9. 2018 v 9.30 hod., učebna č. 8,
P2.A – 17. 9. 2018 v 11.00 hod., učebna č. 8,
ostatní od 17. 9. 2018 od 8.00 do 15.00 hod. (po domluvě i v jiný čas), kancelář zástupců ředitele.


Třídní schůzky 1. ročníků se konají 3.10.2018 v 17.00 hodin.


Organizace školního roku 2018/2019


Zahájení školního roku: první ročníky všech oborů 3. 9. 2018 v 8.00 hod., vyšší ročníky 3. 9. 2018 v 9.30 hod.


Výsledky třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru vzdělání Obchodník, Prodavač, Operátor skladování a Podnikání ...|více


Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru vzdělání Obchodník ...|více, Podnikání denní forma vzdělávání ...|více, Podnikání dálková forma vzdělávání ...|více, Prodavač  ...|více a Operátor skladování ...|více


Přijímací zkoušky druhého kola přijímacího řízení pro maturitní obory se konají 25. 6. 2018 od 8.00 hodin


Přihlašování k maturitní zkoušce podzim 201
Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky je zpřístupněno od 11. 6. 2018. 
Absolventi konající MZ v náhradním nebo opravném termínu si vyzvednou přihlášku v kanceláři zástupců ředitele školy 8:00 – 16:00 hod., případně po tel. domluvě (tel: 224 257 904) v jiném domluveném čase. 
Přihlášku je třeba vyplnit a podepsanou odevzdat nejpozději do 25. 06. 2018.

 

Termíny konámí písemných zkoušek SČ MZ jsou 3. – 5. 9. 2018.

Protokoly o výsledcích SČ MZ 2018 budou zpřístupněny v pátek 15. června 2018.


Třídní schůzky se konají 10.05.2018 od 16.30 hodin., forma konzultační.WiFi síť Střední školy obchodní
Budova školy je pokryta bezdrátovou WiFi sítí v pásmech 2,4 a 5 GHz. Síť je zdarma k dispojici registrovaným žákům a zaměstnancům školy.
Pravidla pro používání WiFi sítě SŠO
Žádost o přístup do školní WiFi sítě SŠO pro žáky

Školní mikiny a trička jsou k dispozici, žáci hlasováním zvolili variantu:
 


Řešení problému s přihlašováním do elektronické žákovské knížky

Informace o zdravotním pojištění pro absolventy... | více

Webdesign: