Srdečně zveme všechny učitele, žáky, rodiče, absolventy a přátele školy na nezapomenutelný večer maturantů SŠO Belgická v KD Domovina. Místo konání: KD Domovina, Na Maninách 1525/32a, Praha 7 - Holešovice. Datum a čas konání: pátek 28. února 2020 od 18.00 hod. Cena vstupenky 350 Kč

 

12.2. proběhlo ve škole několik inspirativních přednášek pro absolventy maturitních oborů, navštívili nás zástupci několika jazykových, vysokých a vyšších odborných škol a firem a seznámili naše žáky se svými vzdělávacími programy.


Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021...|více


3. 12. 2019 byly odeslány výpisy z přihlášky k podzimnímu termínu MZ formou e-mailu. Žáci a absolventi potvrdí správnost a úplnnost výpisu k MZ podpisem v protokolu o předání v kanceláři zástupců ředitele nebo v sekretariátu ředitele nejpozději do 18. 12. 2019.


Přihlašování k maturitní zkoušce jaro 2020
Vygenerované přihlášky jsou k dispozici od 5.11.2019.
Letošní maturující ročníky si vyzvednou přihlášky u svého třídního učitele.
Absolventi konající MZ v náhradním nebo opravném termínu si vyzvednou přihlášku v kanceláři zástupců ředitele školy 8:00 – 16:00 hod., případně po tel. domluvě (tel: 224 25 78 59, 724 044 871) v jiném domluveném čase. 
Přihlášku je třeba vyplnit a podepsanou odevzdat nejpozději do 2.12.2019.
Další informace k MZ2020


Třídní schůzky všech tříd se konají 4.12.2019 od 16.30 hodin., forma konzultační.


Třídní schůzky 1. ročníků se konají 3.10.2019 v 17.00 hodin.


Imatrikulace žáků prvních ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem se koná v Obecním domě 20. 9. 2019 v 9.00 hodin.Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku: první ročníky všech oborů 2. 9. 2019 v 8.00 hod., vyšší ročníky 2. 9. 2019 v 9.30 hod.


Výsledky třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání Obchodník, Prodavač a Podnikání ...|více


Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020...|více


Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání Obchodník...|více


Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání Podnikání, forma vzdělávání denní...|více

Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání Podnikání, forma vzdělávání dálková...|více


Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání Prodavač...|více

Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání Operátor skladování...|více


Přihlašování k maturitní zkoušce podzim 201
Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky je zpřístupněno od 10. 6. 2019. 
Absolventům konajícím MZ v náhradním nebo opravném termínu byla přihláška zaslána na jejich e-mail, případně si ji mohou si vyzvednou v kanceláři zástupců ředitele školy 8:00 – 16:00 hod. nebo po tel. domluvě (tel: 224 257 904) v jiném domluveném čase. 
Přihlášku je třeba vyplnit a podepsanou odevzdat nejpozději do 25. 06. 2019.


Výsledky prvního kola přijímacího řízení v náhradním termínu pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání Podnikání, forma vzdělávání denní...|více

Výsledky prvního kola přijímacího řízení v náhradním termínu pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání Obchodník...|více


Předávání maturitních vysvědčení jarního termínu MZ 2019:
P3.A – 4. 6. 2019 v 8.00 hod., učebna č. 8,
4.A – 4. 6. 2019 v 9.00 hod., učebna č. 8,
P2.A – 4. 6. 2019 v 10.00 hod., učebna č. 8,
P2.B – 4. 6. 2019 v 11.00 hod., učebna č. 8,
po domluvě i v jiný termín, kancelář zástupců ředitele.


Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020...|více


Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání Obchodník...|více


Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání Podnikání, forma vzdělávání denní...|více

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání Podnikání, forma vzdělávání dálková...|více


Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání Prodavač...|více

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání Operátor skladování...|více


Třídní schůzky se konají 25. 4. 2019 od 16.30 hodin., forma konzultační.


Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje 12. duben 2019 dnem ředitelského volna z organizačních důvodů pro žáky tříd 1.A, 1.F, 2.A, 2.F, 2.G, 3.E, 3.F, P1.A, P1.B.

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje 15. duben 2019 pro žáky třídy 3.A dnem ředitelského volna z organizačních důvodů.

Setkání se studentkami z Jihoafrické Republiky 28. 3. 2019...|více


Harmonogram konání závěrečných zkoušek jaro 2019...|více


Harmonogram konání maturitních zkoušek jaro 2019...|více


Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020...|více


14. 12. 2018 došlo k převedení školního systému Bakaláři na nový server. Pro připojení k systému můžete použít odkaz ze stránek školy, např. Bakalari, pro použítí mobilní aplikace Bakaláři je nutné upravit v nastavení odkaz na:  https://bakaweb.ssob.cz/bakaweb. Uživatelská jména a hesla zůstávají nezměněna.  WiFi síť Střední školy obchodní
Budova školy je pokryta bezdrátovou WiFi sítí v pásmech 2,4 a 5 GHz. Síť je zdarma k dispojici registrovaným žákům a zaměstnancům školy.
Pravidla pro používání WiFi sítě SŠO
Žádost o přístup do školní WiFi sítě SŠO pro žáky

Školní mikiny a trička jsou k dispozici, žáci hlasováním zvolili variantu:
 Řešení problému s přihlašováním do elektronické žákovské knížky

Informace o zdravotním pojištění pro absolventy... | více

Webdesign: