Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro pro tříleté obry vzdělání a pro dálkovou formu nástavbového maturitního  oboru Podnikání...|více


Výsledky druhého kola přijímacího řízení...|více


Výsledky náhradního termínu prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Obchodník...|více


Mimořádné termíny praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky:

28. 6. 2021, 8.00 obor vzdělání Podnkání
29. 6. 2021, 8.00 obor vzdělání Obchodník

Mimořádné termíny společné části maturitní zkoušky:

7. 7. 2021, 9.00 Matematika
7. 7. 2021, 14.30 Anglický jazyk
8. 7. 2021, 9.00 Český jazyk a literatura


Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje 28. 6. 2021 a 29. 6. 2021 pro žáky třídy P1.A a P1.B dnem ředitelského volna z organizačních důvodů.


Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022...|více


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021, kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně. Zároveň je
stanovena povinnost testování také žáků a studentů, kteří se nově účastní teoretické výuky nebo teoretické přípravy. Testování v těchto případech probíhá také jedenkrát týdně.

Harmonogram testování žáků pro odborný výcvik:

Sudé pondělí
8.00 1.F, 1.G, 1.B
8.30 2.F, 2.E

Liché pondělí
8.00 3.D, 1.E, 3.E, 1.B
8.30 1.D, 2.D, 3.F

Testování pro období teoretické přípravy bude probíhat vždy první hodinu vyučování třídy v pondělí.


Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Obchodník...|více

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Podnikání, forma denní...|více

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Podnikání, forma dálková...|více

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Prodavač...|více

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 oboru vzdělání Operátor skladování...|víceDodatek opatření MŠMT ČR č. j.: MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. 5. 2021 k přijímacím zkouškám...|více

Harmonogram testování (COVID-19) ve ve Střední škole obchodní v týdnu 10 5. - 14. 5. 2021
pondělí, 10. 5. 2021, 8.15 třídy: 3.D, 1.E, 3.E, 1.B
pondělí, 10. 5. 2021, 8.45 třídy: 1.D, 2.D
 úterý, 11. 5. 2021, 8.00 třída: 2.A
středa, 12. 5. 2021, 8.00 třída: 1.A
 čtvrtek, 13. 5. 2021, 8.00 třídy: 2.B
 pátek, 14. 5. 2021, 8.00 třída: 3.ADodatek opatření MŠMT ČR č. j.: MSMT-3267/2021-6 ze dne 28. 4. 2021 k maturitním zkouškám...|více


Dle vládního nařízení Č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN je od 26. 4. 2021 umožněno praktické vyučování žáků středních škol. Žáci povinně absolvují před nástupem na praktické vyučování antigenní test nebo se prokáží potvrzením o laboratorně ověřeném prodělání onemocnění COVID-19, jsou po nařízené izolaci a od prvního PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

Testování realizuje škola nebo SPV.

Harmonogram testování pondělí, 26. 4. 2021 ve Střední škole obchodní
8.00 třídy: 3.D, 1.E, 3.E, 1.B
8.30 třídy: 1.D, 2.D
Harmonogram testování úterý, 27. 4. 2021 ve Střední škole obchodní
8.00 třída: 2.A
Harmonogram testování středa, 28. 4. 2021 ve Střední škole obchodní
8.00 třída: 1.A
Harmonogram testování čtvrtek, 29. 4. 2021 ve Střední škole obchodní
8.00 třídy: 3.D, 1.E, 3.E, 2.B
8.30 třídy: 1.D, 2.D
Harmonogram testování pátek, 30. 4. 2021 ve Střední škole obchodní
8.00 třída: 3.A

Pro žáky posledních ročníků a pro žáky ohrožené školním neúspěchem je možné od 19. 4. 2021 organizovat konzultace ve škole ve skupinách do 6 žáků.
Zájemci o tuto konzultaci se musí přihlásit u svého vyučujícího, který ve svých konzultačních hodinách (odpoledne od 15.00) tuto konzultaci bude realizovat. Účast na konzultaci je dobrovolná, není součástí běžné výuky dle rozvrhu a tuto výuku nenahrazuje. Ve skupině mohou být žáci různých tříd.
Těšíme se na hojné využívání této možnosti a plné využití této omezené kapacity.


Třídní schůzky se konají 28. 4. 2021 v 16.30. Uskuteční se online s využitím aplikace MS Teams.
Odkaz na schůzku 1.A: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 1.B: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 1.D: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 1.E: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 1.F: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 1.G: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 2.A: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 2.B: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 2.D: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 2.E: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 2.F: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 3.A: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 3.D: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 3.E, tato schůzka se koná od 17.30: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 3.F: Klikněte sem a připojte se ke schůzce
Odkaz na schůzku 4.A: Klikněte sem a připojte se ke schůzce


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN proto podmiňuje návrat dětí, žáků k prezenčnímu vzdělávání negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného samoodběrem prostřednictvím neinvazivního antigenního nebo neinvazivního RT-PCR testu.


Mimořádné opatření Ministerstva zadravotnictví ke konání přijímacích zkoušek

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.Opatření MŠMT ČR k termínům přijímacího řízení a konání přijímacích zkoušek

 

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřletý obor vzdělání Obchodník se koná:

1. termín 3. 5. 2021

2. termín 4. 5. 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 2. 6. 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 3. 6. 2021

dle časového rozvrhu konání jednotné přijímací zkoušky

Přijímací pohovory na maturitní obor vzdělání Obchodník se konají od 3. 5. 2021

První kolo bude uzavřeno nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Nahlížení do spisu 18. 5. 2021, 12-15 hod.

 

Školní přijímací zkouška pro nástavbový obor vzdělání Podnikání se koná:

10. 5. 2021, 8.00 hod.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky 17. 5. 2021, 8.00 hod.

První kolo bude uzavřeno nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 21. 5. 2021.

Nahlížení do spisu 18. 5. 2021, 12-15 hod.

 

Přijímací řízení pro tříleté obory vzdělání s výučním listem Prodavač – specialista prodeje, PRODAVAČ – specialista prodeje elektrotechnického zboží a OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ:

Přijímací pohovory od 19. 3. 2021

První kolo bude uzavřeno k 19. květnu 2021

Nahlížení do spisu pro obory bez přijímací zkoušky:
19. 4. 2021, 8-14 hod.
20. 4. 2021, 8-17 hod.
21. 4. 2021, 8-14 hod.Harmonogram konání jednotlivých zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2021/2021 v oborech vzdělání s maturitní zkouškou pro žáky závěrečných ročníků školního roku 2020/2021:

Písemné práce – zrušeny
 
Praktická maturitní zkouška
4.A: 5. 5. 2021 – 6. 5.2021
P2.A, P2.B, P3.A: 6. 5. 2021

Didaktické testy (společná část MZ) 24. 5. 2021 – 25. 5. 2021 dle Jednotného zkušebního schématu

Ústní zkoušky
4.A 7. 6. 2021 – 10. 6. 2021
P2.A 7. 6. 2021 – 10. 6. 2021
P2.B 2. 6. 2021 – 4. 6. 2021
P3.A 2. 6. 2021 – 4. 6. 2021


Informace z MŠMT ČR k novým úpravám maturitní zkoušky pro žáky závěrečných ročníků maturitních oborů školního roku 2020/2021...|více

Informace z MŠMT ČR k novým úpravám závěrečné zkoušky pro žáky závěrečných ročníků oborů vzdělání s výučním listem školního roku 2020/2021...|více


Harmonogram konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 v oborech vzdělání s výučním listem.
Závěrečná zkouška se skládá z praktické zkoušky a ústní zkoušky.
Praktická zkouška
2. 6. 2021 obhajoba SOP oboru vzdělání Operátor skladování
3.D 2. 6. -14. 6. 2021
3.F specialista prodeje 2. 6. -16. 6. 2021
3.F specialista prodeje elektrotechnického zboží 2. 6. - 17. 6. 2021
3.E 2. 6. - 18. 6. 2021
Ústní zkouška
3.D 21.6. 2021
3.F specialista prodeje 23. 6. 2021
3.F specialista prodeje elektrotechnického zboží 24. 6. 2021
3.E 25. 6. 2021


Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022...|
více


Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
S účinností od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 vyhlásila vláda ČR krizová opatření zakazující osobní přítomnost žáků a studentů středních škol ve školách s výjimkami, které se nás týkají:
e) individuální konzultace (jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
f) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob.
Z tohoto důvodu bude veškerá výuka probíhat distančním způsobem, online formou v aplikaci Teams dle stálého rozvrhu.
Pololetní zkoušky studentů dálkové formy vzdělávání mohou být realizovány online formou nebo formou konzultace za dodržení výše uvedené podmínky 1:1.
Další informace MŠMT k provozu škol od 27. 1. 2021

Závěrečné zkoušky prosinec 2020

Písemná zkouška 14. 12. 2020 v 8.00 hodin
Praktická zkouška 15. 12. a 16. 12. 2020
Ústní zkouška 17. 12. 2020 od 8.00 hodin


Online Schola Pragensis 26.11.2020, 27.11.2020 a 28.11.2020.
Odkaz na informační leták SCHOLA PRAGENSIS ON-LINE
Online schůzky s pracovníky školy v rámci akce Schola Pragensis budou uskutečňovány ve dvou skupinách.

1. skupina bude otvírána vždy v celou hodinu 26. 11. 2020 a 27. 11. 2020 od 11.00 do 17.00 a 28. 11. 2020 od 10.00 do 15.00.
Připojit se můžete na počítači nebo přes mobilní aplikaci
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
Výchovná poradkyně bude k dispozici: ve čtvrtek 26. 11. v 15.00, v pátek 27. 11. v 14.00 a v 16.00 a v sobotu 28. 11. v 11.00 a v 15.00


2. skupina bude otvírána každou hodinu 26. 11. 2020 a 27. 11. 2020 od 11.30 do 17.30 a 28. 11. 2020 od 10.30 do 15.30.
Připojit se můžete na počítači nebo přes mobilní aplikaci
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
Zástupce vedení školy bude k dispozici : ve čtvrtek 26. 11. v 15.30, v pátek 27. 11. ve 14.30 a v 16.30 a v sobotu 28.11. v 11.30 a v 15.30

Informace k provozu školy od 25. 11. 2020


Distanční výuka, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků, tedy odborný výcvik. Další podrobnosti ke stažení.
Výuka jednotlivých tříd 25. 11. 2020
1.A odborný výcvik na pracovištích
1.B distanční výuka dle rozvrhu
1.D distanční výuka dle rozvrhu
1.E distanční výuka dle rozvrhu
1.F odborný výcvik na pracovištích
1.G odborný výcvik na pracovištích
2.A distanční výuka dle rozvrhu
2.B distanční výuka dle rozvrhu
2.D distanční výuka dle rozvrhu
2.E odborný výcvik na pracovištích
2.F odborný výcvik na pracovištích
3.A distanční výuka dle rozvrhu
3.D prezenční výuka ve škole od 8.00 dle rozvrhu
3.E prezenční výuka ve škole od 8.00 dle rozvrhu
3.F odborný výcvik na pracovištích
4.A prezenční výuka ve škole od 8.00 dle rozvrhu
P1.A distanční výuka dle rozvrhu
P1.B distanční výuka dle rozvrhu
P2.A prezenční výuka ve škole od 8.00 dle rozvrhu
P2.B prezenční výuka ve škole od 8.00 dle rozvrhu

Přihlašování k maturitní zkoušce jaro 2021


Žáci, kteří ukončí poslední ročník vzdělávání ve školním roce 2020/2021 již mají přihlášky k MZ vygenerovány a mohou si ji 25. 11. 2020 vyzvednout u svých třídních učitelů k vyplnění .
Absolventi, kteří MZ opakují nebo budou konat MZ v náhradním termínu budou mít k dispozici z Cermatu předvyplněnou přihlášku až po 1. 12. 2020. Protože termín pro odevzdání přihlášky k MZ je do 1. 12. 2020, doporučuji těmto absolventům vyplnit přihlášku k MZ v tzv. bianko formuláři, který je ke stažení zde.

Škola zakoupila licence A3 Microsoft Office 365 pro žáky školy, kteří tuto rozšířenou licenci potřebují při plnění úkolů distančního vzdělávání. Žádosti o přidělení této licence můžete podávat u svých třídních učitelů.
Porovnání školních licencí A1 a A3 Office 365.

Vyhodnocení dotazníku o spokojenosti/nespokojenosti žáků s distanční výukou.

Stále jsou pro naše žáky k dispozici k zapůjčení dva modemy Huawei LTE B 311, připojení Vodafone "Připojení bez kabelu Plus", 8 Mb/s download, 4 Mb/s upload, základní objem dat 60 GB. Náklady na připojení hradí škola a magistrát.
Mnoho počítačů, webových kamer a sluchátek s mikrofonem již bylo zapůjčeno, stále však máme volné kapacity. Neváhejte, povinná distanční výuka pravděpodobně ještě potrvá.

Informace o vydaných krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19 jsou na nástěnce školy aplikace BAKALÁŘI

Nenudíme se
Online výuka realizovaná v tomto týdnu:Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020

Od 5.10.2020 vyhlásila vláda krizová opatření v souvislosti s pandemií covid-19, která se týkají také naší školy. 
Na území Prahy bude od ​5.10.2020 do 18.10.2020 omezen provoz středních škol, kdy bude zakázána osobní přítomnost žáků ve výuce teoretických předmětů. Zákaz osobní přítomnosti se nevztahuje na praktické vyučování, tedy na odborný výcvik.
Výuka bude realizována distanční formou.
Pravidla pro distanční vzdělávání v naší škole jsou uvedena na: https://ssob.cz/dokumenty/pravidla-distancni-vyuky.pdf
Další informace: https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-od-5-rijna-omezuje-hromadne-akce-omezeni-cekaji-i-stredni-vyssi-a-vysoke-skoly/


Pravidla distanční výuky ve Střední škole obchodní


Třídní schůzky tříd 1.E a 1.G se konají online.

Odkaz na schůzku 1.E: Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

 Odkaz na schůzku 1.G: Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

Třídní schůzky ostatních tříd 1. ročníků se konají prezenční formou ve škole.


Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje 25. září 2020 dnem ředitelského volna z organizačních důvodů pro žáky tříd 1.A, 1.B, 1.F, 1.G, 2.A, 2.B, 2.E, 2.F, 3.F, 4.A, P1.A, P1.B, P2.A a P2.B.

Žáků ostatních tříd, kteří mají dle rozvrhu odborný výcvik se vyhlášené ředitelské volno netýká.


Třídní schůzky 1. ročníků oborů Obchodník, Operátor skladování a Prodavač se konají 30.09.2020 v 17.00 hodin v budově školy.

V případě zhoršené epidemiologické situace a nemožnosti konání třídních schůzek v budově školy se přesuneme do online prostoru. V takovém případě uveřejníme přístupový link (odkazy pro aplikaci Teams pro jednotlivé třídy) na této stránce a v aplikaci Bakaláři.   


Harmonogram podzimního termínu závěrečných zkoušek 2020
Harmonogram podzimního termínu maturitních zkoušek 2020


Zahájení školního roku 2020/2021

1. ročníky 1. 9. 2020 v 8.00

vyšší ročníky 1. 9. 2020 v 9.30

Od 1. 9. 2020 se předpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních veřejných prostorách, včetně škol s vyjímkou učeben. Žák se zjevnými příznaky infekčního onemocnění nemůže být do školy vpuštěn.


Přihlašování k maturitní zkoušce podzim 2020 
Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky je zpřístupněno od 1. 7. 2020. 
Absolventům konajícím MZ v náhradním nebo opravném termínu byla přihláška zaslána na jejich e-mail, případně si ji mohou si vyzvednou v kanceláři zástupců ředitele školy 8:00 – 14:00 hod. nebo po tel. domluvě (tel: 224 257 904) v jiném domluveném čase. 
Přihlášku je třeba vyplnit a podepsanou odevzdat nejpozději do 27. 07. 2020.

Poznámka k PP z ČJL:
Žáky, kteří byli přihlášeni k jarnímu termínu MZ a nyní se hlásí na první opravnou nebo první náhradní zkoušku z didaktického testu a/nebo ústní zkoušky z českého nebo cizího jazyka, přihlásí IS CERTIS také k písemné práci. Písemnou práci však konat nebudou. Nekonána dle zák. č. 135/2020 Sb.
Žáci, kteří nesplňují podmínky stanovené zákonem č. 135/2020 Sb. (nebyli přihlášeni k jarnímu termínu MZ 2020), konají písemnou práci dle zák. č. 561/2004 Sb.


Anonymizované vyhodnocení pravidelného dotazníku spokojenosti žáků a letošních absolventů s průběhem vzdělávání v naší škole ve školním roce 2019/2020...|víceWiFi síť Střední školy obchodní
Budova školy je pokryta bezdrátovou WiFi sítí v pásmech 2,4 a 5 GHz. Síť je zdarma k dispojici registrovaným žákům a zaměstnancům školy.
Pravidla pro používání WiFi sítě SŠO
Žádost o přístup do školní WiFi sítě SŠO pro žáky


 
Řešení problému s přihlašováním do elektronické žákovské knížky

Informace o zdravotním pojištění pro absolventy... | více

Webdesign: